กุรอานแปลไทย (QuranTHAI)
ClearEvo.com
1.4 Varies with device
อัลกุรอ่านแปลไทยทั้งเล่ม จากในมือถือหรือแท็บเล็ต Android ของท่านได้โดยเพียงติดตั้งแอพนี้

(QuranTHAI - Quran translation in Thai)

โครงการนี้หวังจะสร้างสื่อใหม่ๆที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่จะนำมาซึ่งความสุขสงบสันติแก่สังคม และเป็นผลจากความตั้งใจจากนักพัฒนาซอฟแวร์ตลอดจนผู้ไม่ประสงค์ออกนามหลายท่าน

กรุณากดปุ่ม options (ที่เป็นสามจุด หรือ สามเส้น) เพื่อเลือกที่จะข้ามไปซูเราะห์(บท)หรืออายาะห์(วรรค)ที่ต้องการ

ตอนนี้ใช้คำแปลจากสมาคมศิษย์เก่าอาหรับที่ได้รับผ่านนักพัฒนากุรอานแปลบนคอมพิวเตอร์มาก่อน

ในอนาคตมีแผนการพัฒนาให้เสริมภาษาอาหรับ มาลายู และอังกฤษ รวมทั้งเพิ่มความสามารถค้นหา เปลี่ยนขนาดอักษร และ share อายะห์ หรือ วรรค

โปรแกรมนี้แจกจ่ายฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆและไม่หวังผลทางธุรกิจ

อัปเดต 1.2: โปรแกรมจะบันทึกตำแหน่งหน้าการอ่านล่าสุดสำหรับการเปิดครั้งต่อไป (ไม่ต้องไปเริ่มที่1:1 ทุกครั้ง)

Al Quran is the book Thailand. From your Android phone or tablet, you can only install this application.

(QuranTHAI - Quran translation in Thai).

This project hopes to create a new media ethics developed to bring peace to a troubled society. As a result of the willingness of software developers, as well as the bottom of many people.

Please press the button options (the three-point line, or three) to choose to go to Sura (chapter), a New York Yaa (space) required.

The Alumni Association is a translation of the Arabic through the Quran translation on a computer before.

In the future, there are plans to develop an aspect of the Arabic and English, as well as enhanced search capabilities. Change text size and share his verse or paragraph.

This program is distributed free. No cost and no hope of any business.

Update 1.2: Program to save the last reading position for the next time. (No need to start at 1:1 each).

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less