KUNA
CleverTech s. r. o.
0.9 Varies with device
Aplikace zobrazující databázi nebezpečných látek s možností vyhledávání podle UN/Kemler kódu a podle názvu nebezpečné látky.
S pomocí této aplikace lze snadno vyhledat podle identifikačního kódu Kemler, kódu ohrožení nebo názvu látky bezpečnostní pokyny podle MDČR. V databázi jsou obsaženy popis ohrožení, instrukce pro ochranu obyvatelstva, první pomoc, požár a znečištění prostředí. Aplikace je určena především jako doplňková pomůcka pro složky IZS.
KUNA má nastavitelný skin (světlý/tmavý) a databázi lze zobrazovat jednořádkově pro větší přehlednost, nebo s plnými názvy.

Application that displays database of hazardous substances, with the option of searching by UN / Kemler code by name and hazardous substances.
With this application you can easily search by ID code Kemler, code name of the substance hazard or safety instructions in MDČR. The database contains a description of threats, instructions for population protection, first aid, fire and environmental pollution. The application is primarily intended as a complementary tool for the components of the IRS.
KUNA has an adjustable skin (light / dark) and the database can be single-line display for clarity, or full names.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less