זוהר לישראל
BHMedia
1.41.57.490 Varies with device
"והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע" (דניאל י"ב, ג)
כל ישראל יש להם חלק בקריאת הזוהר!
אפליקציית "זוהר לישראל" באה לאפשר לכל ישראל בארץ ובעולם להיות שותפים בקריאת ספר הזוהר ובסיומו, לתיקון השכינה הקדושה, לתיקון כל ישראל ולביטול כל גזירות קשות ורעות מעל עם ישראל.
ספר הזוהר הקדוש חובר על ידי התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי וחבורתו לפני למעלה מ-1800 שנה (רובו בארמית) ומיום שהתגלה נתקבל בכל קהילות ישראל כספר המקודש והיסודי של תורת הקבלה והחסידות.
חז"ל כתבו אין ספור ספרים - מאמרים על חשיבות הלימוד והקריאה בזוהר, אפילו ללא הבנה! "מן התיקונים הגדולים שניתקנו בעולם היה ספר הזוהר... כי הוא לגאולה הוכן, ולהצמיח קרן ישועה לבית ישראל" (אדיר במרום - לרמח"ל).
"ע"י ספר הזוהר ייצאו ישראל מן הגלות ברחמים" (רעיא מהימנא - נשא). ובשם הבעל שם טוב נאמר: "אמירת הזוהר מסוגל לנשמה". ובשם ר' אהרן מזיטאמיר נאמר: "שזוהר הקדוש צריך לאמרו בלא באור, כי התיבות והדיבור של הזוהר הקדוש עצמן מקשרין את האדם לאין סוף יתברך".
"ועתה אל ישליכו חכמי ישראל את הדבר הזה אחרי גום, כי אני אלמלא איישר חילי, הייתי קובע דבר זה בכל מקום! אבל כבוד תורתו ייקח את העצה הזאת ויהי לו לזכות, כי אין כמוה לטובה לכל ישראל! וכל אחד במקומו יוכל לעשותו, כי לא דבר קשה הוא כלל". (אגרת רמח"ל לרבו)

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less