חטיבת עלומים רמת השרון
amit saban
1.1.2.188 Varies with device
חטיבת עלומים רמת השרון
אפליקציה זו מטרתה שלכל תלמיד בחטיבת עלומים יוכל לדעת את המתרחש ואת הפעילויות השונות בבית הספר
לדוגמה להתעדכן גם מאתר בית הספר וכו
* יש לציין שזו גריסה ניסיונית של האפליקציה
אז אתם בטח שואלים למה משמשת הפיקציה
האפליקציה נותנת לכל תלמיד בחטיבת עלומים מידע נגיש ופעילויות שקוראים בבית הספר
ועדכונים מאתר בית הספר

Division unnamed Ramat Hasharon
This application aims to every student in junior youth could know what was going on and various activities at school
For example stay informed from school, etc.
* Please note that this is an experimental app Grinding
So you're probably asking what is used fiction
The application gives each student in junior youth activities and information available at the school called
And updates from the school

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less