תפילת הדרך
Roey Elyakim
1.0.1 Varies with device
תפילת הדרך היא תפילה יהודית הנאמרת בעת יציאתו של האדם לדרך, ועיקר עניינה הוא, בקשת האדם מאלוהים שישמור עליו מן הסכנות האורבות לו בדרכו.

תפילת הדרך נאמרת רק בתנאים מיוחדים:
* האומר יוצא לדרך שאינה עוברת במקומות מיושבים.
* הדרך אליה הולך ארוכה יותר מאורך פרסה (כ- 4 קילומטרים)
* האומר התרחק ממקום היישוב בו שהה 70 אמה.
* התפילה לא נאמרה על ידיו באותו יום.

אמירת התפילה ללא הזכרת שם ה' מותרת בכל דרך, אפילו קצרה ולא מסוכנת. בימינו, יש אף המוסיפים לנוסח התפילה את המילים "ותאונות דרכים" בין הסכנות מהן מבקשים להנצל, אולם יש הסוברים שאין לשנות מן המטבע (הנוסח) שטבעו חכמים.

על פי ההלכה ראוי להסמיך את תפילת הדרך לברכה ארוכה (ברכה המסתיימת בברוך, כגון ברכת אשר יצר) אחרת.

בנוסף לתפילת הדרך, ישנם גם מעיין תפילות המבוססות על סגנון תפלת הדרך, תפילה למפליג בים או לטס בכלי תעופה. כאמור, יש איסור לומר תפילה זו בשבתות ובחגים משום שקיים איסור להפליג, לשוט או לנסוע בשבתות ובחגים. האומר ברכה זו בזמנים אסורים נחשב שברך ברכה לבטלה.

דרך צלחה :)

Prayer is a Jewish prayer recited at the time of departure of the man off, and the main concerns, request the person God would keep him from the dangers associated with a path.

Prayer is recited only under special conditions:
* Saying is underway does not undergo populated areas.
* The way it goes longer than the length of a horseshoe (about 4 miles)
* Says away from the community in which he was 70 her mother.
* Prayer was said by him that day.

Saying the prayer without mentioning the name of God is permitted in any way, even short and dangerous. Nowadays, there are even add wording prayer the words "road accidents" the dangers of them wish to be saved, but some believe that changing the currency (text) Smart drowned.

Halachically proper way to authorize the blessing prayer long (ending at Baruch Bracha, who created such blessing) otherwise.

In addition to prayer the way, there are also spring-based prayers prayer style way, prayer Tess sailing in the sea or airport. As mentioned, it is forbidden to say this prayer on Saturdays and holidays because there is a prohibition to sail, sail or drive on Shabbat and holidays. Saying a blessing at times prohibited considered blessed blessing in vain.

Godspeed :)

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less