Guia d'arbres i arbredes
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
1.8.2 Varies with device
Amb la Guia dels Arbres i Arbredes Singulars del Solsonès, podràs descobrir part de la bellesa i l’entorn natural de la comarca del Solsonès. Conté una fitxa detallada de cada arbre amb la posició damunt del mapa, acompanyat d’una galeria fotogràfica de cadascun dels arbres i paisatges de la comarca. La guia consta de 125 arbres, 43 arbredes i 292 fotografies.

Els arbres monumentals són un patrimoni natural, cultural i històric per a la comarca del Solsonès i pels habitants de Catalunya. Aquests arbres, així com les formacions vegetals i arbredes d’interès natural, són un recurs ecològic i científic important pel medi i la societat, i cal que estiguin considerats de manera comunitària com a elements a preservar a causa de la seva naturalitat i el seu valor sentimental, conservats com un bé patrimonial de generació en generació pels propis propietaris forestals.

Esperem que aquesta guia serveixi per a millorar el coneixement comarcal i el seu patrimoni natural, que ajudi a la conservació d’aquests arbres i formacions d’interès i que serveixi com una nova eina turística.

Amb's Guide dels Arbres i Arbredes Singulars of Solsona, you descobrir part of l'i bellesa Natural entorn of Solsonès. I counted a detailed fitxa each tree amb POSITION damunt the map, acompanyat d'A photo gallery of cadascun dels arbres i Paisatges of the region. The guide consists of 125 arbres, 43 arbredes i fotografies 292.

Els arbres Monumentals are a natural, cultural patrimoni per històric i to i pels Solsonès habitants de Catalunya. Aquests arbres, les com Aixi Formacions vegetals i arbredes d'natural interest, are Ecològic recurs i científic important role measures the societat i, i lime estiguin considerats communally com to preserve elements because of the seu seva i naturalitat sentimental value, an equity com conservats generació bé of pels in generació propis Owned and Forestry.

Esperem that aquesta serveixi per guide to the county coneixement i millorar natural patrimoni seu which ajudi to conservació d'arbres d'aquests i Formacions interest i that a tourist eina serveixi com nova.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less