สวดมนต์ ประจำวัน
Lastterminal
1.4 Varies with device
แอพพลิเคชั่นสวดมนต์ประจำวัน ที่รวบรวมบทสวดมนต์ที่ใช้เป็นประจำมากกว่า20บท และลำดับการสวดตามลำดับ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
เหมาะสำหรับผู้ที่ยังจำบทสวดไม่ค่อยได้ และไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร

Apps with daily prayers. Collected regularly used prayer more than 20 chapters. Hymns and sequences, respectively To be able to use it easily and quickly.
For those who do not remember the prayers. And do not know where to start?

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less