תהילים - קוראים את כל תהילים!
Duz Productions
5.0 Varies with device
אפליקציית תהילים - כל פרקי תהילים בטקסט מנוקד.
המטרה היא לסיים לקרוא את כל הספר, כי בדר"כ זה לא יוצא או שתמיד קוראים את אותם הפרקים.
ניתן לקרוא בכל זמן פנוי פרק בודד ולסמן כנקרא למעקב, כל אחד בקצב שלו עד שתסיימו את כל הספר!
תזכורת יומית שניתנת להגדרה לשעה קבועה ביום ולימים ספציפיים בשבוע.

הרשאות שהאפליקציה מבקשת:
ריצה בהדלקת המכשיר כדי לאתחל תזמון של תזכורות
גישה לאינטרנט - על מנת שנוכל לקבל מכם סטטיסטיקת שימוש באפליקציה
רטט - תזכורת יכולה לשלב רטט

אפליקציה מומלצת לכל יהודי! סגולה לשמירה הצלחה ופרנסה
הפיצו לחברים וזכו את הרבים.
יש לנו אפליקציות יהדות נוספות חינמיות לשימושכם.
נשמח לקבל תגובות והערות.

Psalms app - all psalms punctuated text.
The goal is to finish reading the book, that it does not come out often or always reading the same chapters.
You can read every single chapter of free time and mark as read tracking, each at his own pace until you finish the book!
A daily reminder that could be set at a fixed day and specific days of the week.

Permissions the app asks:
Running the lighting device to restart timing of reminders
Internet access - so that we can get you the app usage statistics
Vibration - Vibration alarm could combine

Application is recommended every Jew! Charm maintaining success and livelihood
Were distributed to friends and the public.
We have more Jewish apps free for your use.
We welcome your comments.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less