Rječnik Stranih Riječi
Antun Koncic
1.0.4 Varies with device
Rječnik Stranih Riječi

Kratke Upute:
Za pretraživanje rječničke baze upišite traženu riječ u okvir za pretraživanje, odaberite natuknicu iz padajućeg izbornika ili dodirnite tipku za pretraživanje na Vašoj tipkovnici.

Uvjeti Korištenja:
Ova aplikacija distribuirana je u nadi da će biti korisna, ali bez ikakvog jamstva, čak i bez podrazumijevanog jamstva trgovinske prikladnosti i/ili odgovaranja određenoj svrsi.

Intelektualno vlasništvo nad bazom podataka pripada nakladničkoj kući Znanje d.o.o. Navedena baza podataka javno je dostupna na mrežnim stranicama nakladničke kuće. Slijedom navedenog, autor aplikacije ne može snositi odgovornost za sadržaj iste. Ukoliko podatke smatrate netočnima, molimo Vas obratite se autoru navedene baze podataka.

Tehničke Informacije:
Aplikacija je primarno namijenjena za uređaje s Android Lollipop (5.0) operativnim sustavom te novije. Iako je aplikaciju moguće instalirati na uređaje s Android Ice Cream Sandwich (4.0) operativnim sustavom, rad aplikacije u takvim uvjetima nije dovoljno ispitan.

Ukoliko prilikom korištenja aplikacije naiđete na tehničke poteškoće, molimo Vas o tome hitno obavijestite autora iste. Google Play komentari, za razliku od pismene komunikacije putem elektroničke pošte, ne olakšavaju i/ili ubrzavaju uklanjanje eventualnih tehničkih nedostataka.

Dictionary of Foreign Words

Short Instructions:
To search the dictionary database, type a search term into the search box, select the hint from the dropdown menu or tap the search key on your keyboard.

Terms of use:
This application is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of merchantability and / or fitness for a particular purpose.

Intellectual property of the database belongs to the publishing house Knowledge Ltd. The specified database is publicly available on the website of the publishing house. Consequently, the author of the application can not be held responsible for the content. If the data is considered incorrect, please contact the author listed databases.

Technical Information:
The application is primarily intended for users with Android Lollipop (5.0) operating system and newer. Although the application can be installed on devices with Android Ice Cream Sandwich (4.0) operating system, applications work in such conditions has not been investigated.

If when using the applications you run into technical difficulties, please advise notify the author of the same. Google Play posts, unlike of written communication by e-mail, do not facilitate and / or accelerate the elimination of possible technical deficiencies.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less