Các Phong Tục Việt Nam - Full
DiaryYolo
1.0 2.0mb

Nội Dung:

Trong truyền thống văn hóa của dân tộc ta, có nhiều thuần phong mỹ tục cần cho đạo lý làm người, kỷ cương xã hội. Hiện nay, khi hội nhập là xu thế tất yếu thì vấn đề tiếp thu văn hóa nước ngoài sao cho hòa nhập nhưng không hòa tan đã trở thành mục đích sống còn.
Cuốn sách sẽ giới thiệu với bạn đọc những tín ngưỡng, phong tục, tập quán của các dân tộc sống trên đất Việt Nam.

Dẫu không phải tập tục nào giới thiệu trong sách này cũng thích hợp với lối sống hiện đại, nhưng kế thừa có chọn lọc, bảo lưu nét đẹp của văn hóa truyền thống sẽ là tấm giấy thông hành hữu hiệu để bước ra hòa đồng với thế giới bên ngoài.

Content rating: TeenLanguage

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less