DicAV
vietnux
1.1 0.3mb

Ứng dụng từ điển DicAV 1.0 phát triển tại tại http://thegioilaptrinh.net - http://gamesbibo.com
Được viết dựa trên bộ cơ sở dữ liệu từ điển Anh-Việt của dự án từ điển miễn phí do tiến sỹ Hồ Ngọc Đức và các thành viên khác xây dựng (http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict/) theo chuẩn dict64.
Với hơn 110.000 từ gồm các định nghĩa và các ví dụ minh họa khác nhau, hy vọng đây sẽ là bộ từ điển đầy đủ nhất từ trước đến nay.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less