Biblos
Beletrina Academic Press
2.0 Varies with device
BIBLOS je aplikacija za uporabo prve slovenske spletne knjižnice z elektronskimi knjigami. Elektronske knjige si
lahko preko nje izposojajo člani knjižnic, ki so vključene v sistem Biblos.

NAVODILA
Aplikacija ne omogoča registracije novih uporabnikov. Za uporabo morate biti član ene od knjižnic, ki so vključene v sistem Biblos.
Za uporabniško ime uporabite akronim knjižnice + št. izkaznice. Vaše geslo je isto kot COBISS geslo za storitev Moja knjižnica. Če gesla za Mojo knjižnico še nimate, se oglasite v vaši knjižnici, kjer vam ga bodo uredili.

Primer uporabniškega imena: SIKSKL00123633

Akronimi knjižnic:
SIKKR - Mestna knjižnica Kranj
SIKSKL - KIT Škofja Loka
SIKTRZ - Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SIKRDV - Knjižnica A. T. Linharta
SIKJES - Občinska knjižnica Jesenice
SIKDOM - Knjižnica Domžale
MKL - Mestna knjižnica Ljubljana
SIKMB - Mariborska knjižnica
SIKNG - Goriška knjižnica Franceta Bevka
SIKKP - Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
IZUM - IZUM

Byblos is an application for the use of the first Slovenian online library of electronic books. Electronic books are
You can rent it through the members of the libraries that are included in the Byblos.

INSTRUCTIONS
The application does not allow the registration of new users. To use you must be a member of one of the libraries that are included in the Byblos.
For your username, use the acronym library + no. card. Your password is the same as the password for the service COBISS My Library. If the password for my library have not already come to your library, where you will edit.

Example user name: SIKSKL00123633

Acronyms libraries:
SIKKR - Kranj City Library
SIKSKL - KIT Škofja Loka
SIKTRZ - Library dr. Tone Pretnar
SIKRDV - Library A. T. Linhart
SIKJES - Municipal Library Jesenice
SIKDOM - Library Domžale
MKL - Ljubljana City Library
SIKMB - Maribor Public Library
SIKNG - France Bevk Public Library
SIKKP - Central Library Srecko Vilhar Koper
IZUM - the Gizmos

Content rating: Teen

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less