Съботно училищен урок
СЦАСД България
2.2 Varies with device
"Съботно училищен урок" е приложение, позволяващо ви да четете уроците през вашия мобилен телефон. То предлага функционалност за избиране и показване на всички уроци след 2006 г. до днес. Програмата използва минимално количество пакет от данни, за да изтегли избрания урок. След като сте посетили даден урок, ще имате възможност да го преглеждате, дори и без наличието на интернет връзка.

Издава: Съюз на ЦАСД и издателство „Нов Живот“.

При проблеми и предложения, свързани с развитието на приложението, моля изпратете съобщение чрез менюто „Настройки“.

Съюз на ЦАСД: http://www.adventist.bg/
Издателство „Нов Живот“: http://www.newlife-bg.com/

"Sabbath school lesson" is an application allowing you to read the lessons in your mobile phone. It offers functionality for selecting and displaying all the lessons from 2006 until today. The program uses a minimal amount of data packet to retrieve the selected lesson. Once you have visited a lesson, you will be able to view, even without an Internet connection.

Publisher: Union of SDA Church and publishing house "New Life".

Problems and suggestions related to the development of the application, please send a message through the "Settings" menu.

Union SDA Church: http://www.adventist.bg/
Publishing "New Life": http://www.newlife-bg.com/

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less