Thuat Phong Thuy( ung dung)
JackieNguyen
1.0 Varies with device
Trái đất xoay quanh mặt trời, người sống dựa vào trái đất. Ánh sáng mặt trời, gió, nước và địa khí tuỳ từng nơi mà sinh ra quan hệ.

Tại sao lại phải để ý đến Phong Thủy cho nhà ở ?

Chẳng hạn, tạm lấy một ví dụ như sau:Trên một khoảnh đất trống, thoạt đầu không có người ở hay kinh doanh, nên không thấy bất kỳ điểm xấu nào xảy ra cả.

Một khi điều kiện chín muồi, thời cơ tới, có người bổng dưng xây một bức tường, một công ty kinh doanh hay xây một ngôi nhà trên khoảnh đất ấy, lập tức nó phát sinh nhiều quan hệ.

Tường chắn ánh sáng mặt trời, bên này thì sáng, bên kia thì tối, khi mặt trời chiếu xiên thì bóng râm kéo dài, giữa trưa thì bóng râm thu hẹp hẳn, dưới chân tường cách đó không xa thường có bóng râm, ánh sáng ít chiếu tới, cây cỏ bị héo úa, xơ xác.

Hơn nữa vì tường ngăn ánh sáng, nên bóng râm hàm chứa sự ẩm thấp, sinh ra các loại rong rêu, vi khuẩn, côn trùng, sâu kiến làm tổ ổ đây.

Quan hệ phát sinh không thể dừng ở đó, gió thổi tới bị tường chắn, sẽ lập tức biến hoá chuyển hướng dồn mạnh vào chỗ trống, sinh ra gió lùa, gió chướng.v.v…

Con người chúng ta khi gặp rủi ro bất hạnh, mấy khi ngờ rằng hoạ phúc, cát hung phần lớn nằm ngay trong gian nhà của mình .

Hễ có sự tiếp súc với vật thể, lập tức sẽ phát sinh quan hệ, ví dụ bức tường nói trên là một bằng chứng hiện hữu.

Đang hên bị xui xẻo, đang phúc lại gặp tai hoạ, vì năm tháng ngày giờ vận hành của khí luôn biến đổi, biến hoá khôn lường, từng lúc từng thời gian chúng ta dời đổi nội thất, kê thêm bộ ghế chỗ này, đặt thêm cái giường chỗ kia…

Sự biến đổi sẽ làm cho chúng ta gặp hoạ, phúc hay buồn đau.

Các bạn cũng biết đấy, một nhà, một gia đình là một tế bào của xã hội, một nhà dẫn đến nhiều nhà bị thiệt hại rủi ro, buồn đau sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của cả nước.

Nếu như biết an bài trạch vận làm cho một nhà, nhiều nhà hạnh phúc phồn vinh sẽ tạo được hạnh phúc cho đất nước và nhân loại.

The Earth revolves around the sun, people living on earth. Sunlight, wind, water and gas sites depending on where the relationship was born.

 Why pay attention to Feng Shui for housing?

For example, temporarily take an example as follows: On a plot of bare land, initially uninhabited or business, should not see any bad points yet happened.

Once conditions are ripe, the time comes, someone suddenly build a wall, a trading company or build a house on the land plot, once it arose multiple relationships.

Retaining walls sunlight, the bright side, the other side, the dark, when the sun is slanting shadows lengthen, midday shade is much narrower, at the foot of the wall usually include shade, light projector to light little, plants are wilting, ragged.

Furthermore since wall light, shade should entail damp, born kinds of algae, bacteria, insects, worms is nesting here.

Relations arising can not stop there, the wind was blowing to the wall, will immediately put strong paradigm shift in the blank, born drafts, wind chuong.vv ...

We human beings taking risks unfortunate, rarely report suspected painting, sand hung largely located in your home space.

Whenever there is exposure to material, will arise once the relationship, for example the wall above the existing evidence.

Are lucky to be unlucky, are being encountered disaster, because five months of operating hours of the gas day is variable, unpredictable Metamorphosis, each time each time we moved furniture, this place seats more Statistics, put extra beds and there ...

The change will make us see graphic, happy or sad.

You well know, a house, a family is a cell of society, a guide to many risks damage, grief will affect the destiny of the country.

If the scout said transport arrangements make a home, a lot of happy prosperity will be happy for the country and humanity.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less