Trạng Quỳnh - Cười vỡ bụng
salemsi
1.2 5.0mb

Thể loại: Truyện cười dân gian, tiếu lâm Việt Nam

Các truyện trong tập này gồm:

Bà Chúa mắc lỡm

Ăn trộm mèo

Nhặt bã trầu

Dòm nhà quan Bảng

Dê đực chửa

Trả ơn chúa Liễu

Câu đố

Trả nợ anh lái đò

Vay tiền chúa

Ðầu to bằng cái bồ

Lệnh Vua Ban

Quả Ðào Trường Thọ

Hũ Tương Ðại Phong

Làm Thơ Xin Ăn

Ông Nọ, Bà Kia

Quyển Sách Quý

Chọi Gà Sống Thiến

Vụ Kiện Chôn Sách

Bức Tranh Ngũ Quả

Thư Gửi Bà Giáo Thụ

Ðơn Xin Chôn Trâu

Phơi Sách

Tượng Bà Banh

Ngọa Sơn

Quan Thị và Quan Võ Hỗn Chiến

Chửi Cha Thằng Bảo Thái

Ðón Sứ Tàu

Thi Vẽ

Cấy rẽ ruộng chúa Liễu

Lỡm quan thị

Cây nhà lá vườn

Trạng chết Chúa cũng băng hà


---------------
Based on FBReader opensource project
Code is opensource (GPL)
Project URL: http://github.com/zunstories/FBReaderJ

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less