Việt Nam Chủ quyền biển Đông
salemsi
1.1 5.5mb

Thể loại: Tổng hợp sự kiện lịch sử

Các nội dung:

Tóm lược Diễn trình lịch sử cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông
Luật quốc tế và chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa: 16 kỳ

- Kỳ 1: Cuộc tranh chấp phức tạp
- Kỳ 2: Sức ép và phản ứng
- Kỳ 3: Sử liệu Trung Quốc nói gì?
- Kỳ 4: “Bằng chứng khảo cổ” mập mờ và thiếu chính xác của Trung Quốc
- Kỳ 5: Độ chênh của lịch sử trong Sách trắng Trung Quốc
- Kỳ 6: Những luận cứ chủ quyền không vững chắc
- Kỳ 7: Tư liệu phía Việt Nam
- Kỳ 8: Đi đến luận cứ chắc chắn
- Kỳ 9: Tư liệu khách quan thừa nhận chủ quyền Việt Nam
- Kỳ 10: Ý chí khẳng định chủ quyền Việt Nam
- Kỳ 11: Chiếm hữu đúng luật
- Kỳ 12: Chiếm hữu bằng vũ lực là bất hợp pháp
- Kỳ 13: Đặt dấu mốc 1909: Quá muộn!
- Kỳ 14: Thụ đắc chủ quyền Trường Sa
- Kỳ 15: Quyền kế thừa bất khả xâm phạm
- Kỳ 16: “Đường lưỡi bò” phi lý


---------------
Based on FBReader opensource project
Code is opensource (GPL)
Project URL: http://github.com/zunstories/FBReaderJ

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 - 4.4

...more ...less