Easy4Publish
Easy4Publish | ePublishing Platform
1.0 Varies with device
Uw eigen ePublishing APP

U levert ons een omschrijving, de iconen en de afbeeldingen. Wij bouwen uw APP binnen een week. Vervolgens plaatsen we deze voor u in de Google playstore en/of Apple store. U bent klaar om te publiceren met uw eigen ePublish APP.

In 4 stappen digitaal publiceren:

Stap 1
Opmaak & Content Management Systeem
U creëert uw eigen publicatie zoals u dat gewend bent. Het ontwerp van uw bestaande of nieuwe uitgaven vormt de basis voor uw digitale publicatie. Upload uw PDF publicatie in het Content Managment systeem van Easy4publish dat altijd beschikbaar is via internet.
Interactief

Stap 2
Maak uw publicaties interactief door ze te verrijken met video’s, foto galleries of URL links. U geeft de posities en acties eenvoudig aan in ons CMS, zonder extra plugins of dure licenties. In slechts 15 minuten bent u klaar voor het digitaal publiceren van uw publicatie!
Publiceren

Stap 3
Het moment suprème, het digitaal publiceren van uw publicatie!
Uw magazine is nu wereldwijd beschikbaar in uw eigen ePublish APP voor iPad, iPhone of Android, Off-Line en On-Line!

Stap 4
Volg het succes en voeg nieuwe publicaties toe
In het Content Management Systeem heeft u met de dashboard functie inzicht in het leesgedrag en kunt u nieuwe publicaties toevoegen. Deze worden automatisch zichtbaar voor uw lezers, zo bent u altijd up to date!

Your own ePublishing APP

You provide us with a description, icons and images. We build your APP within a week. Then we put this to you in the Google play store and / or Apple store. You are ready to publish your own ePublish APP.

4-step digital publishing:

Step 1
Layout & Content Management System
You create your own publication as you normally would. The design of your existing or new editions is the basis for your digital publication. Upload your PDF publication in the Content Management System Easy4publish that is always available over the internet.
Interactive

Step 2
Make your interactive publications by enriching them with videos, photo galleries or URL links. You provide the positions and actions easily into our CMS, no extra plugins or expensive licenses. In just 15 minutes you are ready for the digital publication of your publication!
Publish

Step 3
The supreme moment, the digital publishing of your publication!
Your magazine is now available worldwide at your own ePublish APP for iPad, iPhone or Android, Off-Line and On-Line!

Step 4
Following the success and add new publications to
In the Content Management System you with the dashboard feature insight into the reading habits and you can add new publications. These are automatically visible to your readers, so you're always up to date!

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less