รายชื่อสามก๊ก
Charnlit Santinanalert
1.0.1 Varies with device
รายชื่อสามก๊ก

แอพรวบรวมรายชื่อบุคคลและสถานที่จากพงศาวดารจีนสามก๊ก

จัดทำขึ้นเพื่อให้คนไทยที่ชื่นชอบพงศาวดารจีนสามก๊ก และสนใจจะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม แต่ติดปัญหาเรื่องชื่อบุคคลและสถานที่ที่อยู่ในฉบับแปลเป็นภาษาไทย ไม่สามารถนำไปหาข้อมูลต่อจากต่างประเทศได้ เนื่องจากชื่อบุคคลและสถานที่ที่ปรากฎอยู่ในพงศาวดารจีนสามก๊กฉบับภาษาไทยนั้น โดยมากจะยึดตามฉบับแปลของเจ้าพระยาพระคลังหน ซึ่งออกเสียงตามสำเนียงจีนฮกเกี้ยน ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลและหนังสือจากต่างประเทศ ที่มักใช้อักษรจีนหรือใช้คำอ่านออกเสียงจีนกลางแบบพินอิน (pinyin)

ผู้พัฒนาจึงได้รวบรวมรายชื่อบุคคลและสถานที่ต่างๆ เป็นภาษาไทยและคำอ่านออกเสียงแบบพินอิน (และอักษรจีน) ไว้ในแอพรายชื่อสามก๊กนี้ โดยพัฒนาให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย ทั้งจากภาษาไทยและคำอ่านแบบพินอิน และได้รวบรวมข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ชอบเล่นเกมส์สามก๊กที่อยากรู้จักตัวละครในเกมส์ว่าเป็นใครในสามก๊กฉบับภาษาไทย หรือเพื่อผู้ที่ชื่นชอบสามก๊กสามารถนำไปค้นหาข้อมูลต่อได้ด้วยตัวเอง

Features:
- จัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ชื่อบุคคล และ ชื่อสถานที่
- มีช่องค้นหาคำ สามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำที่ต้องการได้ทั้งหมด ไม่ได้ค้นหาจากชื่อเท่านั้น
- ข้อมูลมีจำนวนมากกว่า 1000 รายการ

===========

Name in 3Kok**

The application for "Romance of the Three Kingdoms (RTK)" lover, one of the most famous Chinese classic novel.

But in RTK Thai translation, all characters and places are pronounced in Hokkien (Quanzhang) dialect which is difficult for further research from Chinese (Mandarin dialect) and English resources.

The application described characters and places in Thai, Pinyin and Chinese words, and also provided other information. It can help Thai readers to do further research from Internet or Chinese and English resources.

** "3Kok" or "Sam Kok" is Thai pronunciation which mean "Three Kingdoms".

List Three Kingdoms

Applications compiled a list of people and places from the Chronicles of the Three Kingdoms in China.

Prepared to make Thailand a favorite Chinese annals of the Three Kingdoms. I was interested in further study. But problems with the person's name and a location in the original translation into Thailand. Unable to find information from abroad. The names of people and places depicted in the annals of the Three Kingdoms, a Chinese language version of Thailand. In many respects the XVI edition of the Privy Purse. The vote by the Chinese Hokkien dialect Making it difficult to find more sources of information and books from abroad. Frequently used Chinese characters or words spoken Mandarin Pinyin (pinyin).

The developers have put together a list of people and places. Thailand's language and speech Pinyin. (And Chinese) in the app list is the Three Kingdoms. By developing the ability to find information easily. Both in Thailand and reading Pinyin. And has collected additional information for those who like to play a third character in the game to know who it is in the third edition of Thailand. Or for those who love the Three Kingdoms able to find information on their own.

Features:
- Organize information into categories and place names, personal names.
- A word search You can find information related to the desired total. Not only search by name
- Contains more than 1000 entries.

===========

Name in 3Kok **

The application for "Romance of the Three Kingdoms (RTK)" lover, one of the most famous Chinese classic novel.

But in RTK Thai translation, all characters and places are pronounced in Hokkien (Quanzhang) dialect which is difficult for further research from Chinese (Mandarin dialect) and English resources.

The application described characters and places in Thai, Pinyin and Chinese words, and also provided other information. It can help Thai readers to do further research from Internet or Chinese and English resources.

** "3Kok" or "Sam Kok" is Thai pronunciation which mean "Three Kingdoms".

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less