Nəhcul-Bəlağə 228-ci xütbəsi
Vusal Ali
1.0 Varies with device
«Nəhc əl-Bəlağə»-nin 228-ci xütbəsi barədə araşdırma
Müxaliflər Həzrət Zəhranın (ə) şəhadətinin inkarı üçün «Nəhc əl-bəlağə»nin 228-ci xütbəsini (müxtəlif nəşr və şərhlərdə xütbənin nömrəsi fərqlənə bilər) dəlil gətirirlər. Deyirlər ki, Həzrət Əli (ə) Öməri ən yaxşı şəkildə tərifləmişdir. Həzrət Əli (ə) Ömərin tərifi haqqında buyurur: «Allah filankəsi imtahan edib xeyirli mükafat versin!» Bir rəvayətdə də gəlmişdir ki, «Allah filankəsin şəhərlərinə bərəkət versin!»

Tərcümə etdi: Fərhad Mirzə
Redaktə, ixtisar və əlavələr: 313news.net

«Nəhc əl-Bəlağə» -n 228-ci xütbəs the barədə inter-Up
Müxaliflə is Həzrət Zəhr the (ə) the denial of şəhadət three «Nəhc əl-bəlağə» xütbəs of the 228-ci (müxtəlif nəş The Cartoons şərhlərdə xütbən the nömrəs the fərqlənə is bilə) dəlil is gətirirlə. Deyirlə that, Həzrət Əli (ə) Ömər the ən yaxş the şəkildə is tərifləmişd. Həzrət Əli (ə) Ömər is commanded in the tərif haqqinda: "God give filankəs the imtah the edib xeyirl the reward!" In a rəvayətdə də gəlmişd is, "God give you şəhərlərinə bərəkət filankə!»

Tərcümə pleaded with: Farhad Mirzə
Redaktə, ixtis The Cartoons are əlavələ: 313news.net

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less