Shie Tarixi
Vusal Ali
1.0 Varies with device
ŞİƏNİN TARİXİ
Şiə məzhəbinin tarixinə keçid almamışdan əvvəl şiə sözünün mənasını araşdırmağımız çox faydalı olardı:
Şiə sözünün lüğəti və istilahi mənası
“Şiə“ sözü lüğətdə “müşayiət etmək, yəni ardınca getmək, kimə isə kömək etmək və kimin isə rəhbərliyində olmaq” deməkdir. ( Sihahul-luğət c.3, səh.156, Tacul-Ərus “şəyəə” maddəsi, Lisanul-Ərəb “şəyəə” maddəsi)
“Şiə” sözü Qurani-Kərimdə iki mənada işlənmişdir:
1.İki nəfərin yaxud iki qrupun, biri digərinə tabe olmadan, eyni idiologiyada ya əməldə bir-biri ilə müvafiq olması. Qurani-Kərim Hz. İbrahimi(ə) Hz. Nuhun(ə) şiəsi kimi tanıtdirmışdir: “ (Nuhun) şiələrindən biri də İbrahim idi”.(Saffat sur.83)
ŞİƏ MƏFHUMU ƏHLİ-SÜNNƏ ALİMLƏRİNİN DİLİNDƏN

ŞİƏ MƏZHƏBİNİN BANİSİ KİMDİR VƏ BU MƏZHƏB NƏ VAXT YARANMIŞDIR?
Şiə tarixinə giriş
Şiə məzhəbinin banisi Rəsulullahdır (s)
ŞÜBHƏLƏRƏ CAVAB (1)

1.Şiəlik “Səqifə” hadisəsi ərəfəsində yaranmışdır?

ŞÜBHƏLƏRƏ CAVAB (2)

3. Şiəlik Osmanın qətli ərəfəsində yaranmışdır? (Yaxud şiəlik Cəməl və Seffin müharibəsi ərəfəsində yaranmışdı?)

ŞİƏ MƏZHƏBİNİN ƏSASINI ABDULLAH İBN SƏBA QOYMUŞDURMU? (Yalan və iftiralar silsiləsindən)
ABDULLAH İBN SƏBA KİMDİR?
ABDULLAH İBN SƏBA HAQQINDA MƏLUMATLARI İLK DƏFƏ KİM VƏ HANSI MƏNBƏ NƏQL ETMİŞDİR?
ABDULLAH İBN SƏBA BARƏDƏ ALİMLƏRİN NƏZƏRLƏRİ
Şiəlik iranlıların məzhəbidir?

ŞİƏN the TARİXİ
   Şiə məzhəb of tarixinə keçid məna of our food almamışd the əvvəl şiə inter Cox said he is useful:
   Cartoons of the Technical Terms of lüğət məna Şiə word
"Şiə" said lüğətdə "müşayiət etmək, yən of successive getmək, kimə isə kömək etmək who isə Cartoons rəhbərliyində olmaq" is deməkd. (Sihahul-luğət c.3, səh.156, Tacul-Ərus "şəyəə" maddəs of Lisanul-Ərəb "şəyəə" maddəs of)
"Şiə" said Quraani-Kərimdə işlənmişd in two məna:
1.ICE that nəfər the yaxud two Qrupu the one digərinə without taber, Eyni idiologiya or one-to-one əməldə be ilə müvafiq. Quraan-Kə I Hz. Brahimi (ə) Hz. Noah (ə) şiəs of whom tanıtdirmışd: "(Noah's) şiələrindən one was də Abraham." (Saffat sur.83)
ŞİƏ MƏFHU of my DİLİNDƏN ƏHL of-SÜNNƏ ALİMLƏR

ŞİƏ MƏZHƏB of Bania WHO IS THIS MƏZHƏB nə Cartoons by Date is YARANMIŞD?
Şiə tarixinə entry
          Patron of Şiə məzhəb Rəsulullahd (s)
ŞÜBHƏLƏRƏ CAVAB (1)

1.Şiəlik "Səqifə" hadisəs the ərəfəsində is yaranmışd?

ŞÜBHƏLƏRƏ CAVAB (2)

3. Şiəlik Osman Mani qətl the ərəfəsində is yaranmışd? (Yaxud şiəlik Cəməl Seffner Cartoons of the müharibəs the ərəfəsində yaranmışd?)

ƏSA of ŞİƏ SƏB to QOYMUŞDURM of MƏZHƏB ABDULLAH IBN? (Cartoons lying slander silsiləsindən)
ABDULLAH IBN SƏB is WHO?
ABDULLAH IBN məlumat in SƏB to Haqq WHO FIRST DƏFƏ Cartoons HANSI MƏNBƏ NƏQL is ETMİŞD?
ABDULLAH IBN SƏB to BARƏDƏ ALİMLƏR of the NƏZƏRLƏR
 Şiəlik is məzhəb the Iranians?

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less