כתבי הראי"ה זצ"ל (הרב קוק)
Elad Cohen
1.0.1 Varies with device
אפליקציה הכוללת את כתבי הראי"ה - הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל לתועלת וזיכוי הרבים
בין הספרים:
8 קבצים
אדר היקר
חדריו
חזון הצמחונות והשלום
עקבי הצאן
מידות הראי"ה
מוסר אביך
אורות
אורות הקודש
אורות התורה
אורות התשובה
ריש מילין

App includes the writings of Rav - Rabbi Avraham Yitzhak Hacohen Kook many benefits and credits
Among the books:
8 files
Dear Holly
Rooms
Vision of Vegetarianism and Peace
Consistent sheep
Dimensions Rav
Father removed
Lights
Holy Lights
Torah Lights
Lights reply
Rish miles

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less