1 Minutë
AndroidSHQIP.COM
1.0 Varies with device
Çka mund të bëjmë për një minutë?

Dije, o vëlla/motër musliman/e, se, koha në jetën e besimtarit është shumë e çmuar e me vlerë, andaj duhet të kujdesesh për të, duke pasur parasysh se Pejgamberi, salatu ue selam, na ka këshilluar për kohën kur ka thënë se, njeriu do të japë llogari për katër gjëra, e njëra prej tyre është ajo se, kohën e lirë si e ka shfrytëzuar. Ka edhe shumë e shumë hadithe të tjera që na tregojnë për kohën dhe vlerën e saj, po ashtu poeti ka thënë: “Koha është si shpata, në qoftë se ti nuk e pret atë, ajo të pretë ty.”

Pra, të gjitha këto thënie na tregojnë për vlerën e kohës dhe na inkurajojnë në shfrytëzimin e minutave të jetës sonë.

Ne në qoftëse i shfrytëzojmë minutat, do të fitojmë shpërblime të shumta tek Allahu, xhele shanuhu, e kjo do të bëhet shkak për ta fituar Xhenetin.

Në këtë aplikacion i kemi shfaqur disa fjalë e vepra që mund t’i realizojmë vetëm brenda një minute

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less