Kenzül Arş Duası (Sesli)
Türk Sancaktar 1071
1.02 Varies with device
Cenab-ı Allah (C.c)’ün Resulü Olan Sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed (S.a.v) Tarafından Rivayet Edildi,

Öncelikle Şunu Belirtmemizde Çok Büyük Fayda Var : Hangi Müslüman, İhlas*Nas*Felak*Fatiha ve Kafirun surelerini 3’er Kere Okuduktan Sonra Kenzül Arş Duası’nı Okursa Allahü Teala O Kulunu Bütün Şer’lerden, Kötü Niyetlilerden, Tüm Hastalıklardan Korur ve Kulunun İsteklerini Yerine Getirir.

Hangi Müslüman Kardeşimiz Bu Dua’yı Yanında Taşır ve Yastığının Altına Koyar Uyursa Cenab-ı Allah Ona Çalınan Mallarını ve Eksilen Herşeyini Geri Verir,

Kenzül Arş Duası Yanan Ateşi Söndürür, Akan Suyu Durdurur,

2 Rekat Namaz Kılarak Tüm Rekatlarda İhlas Suresi, Fatiha ve Kenzül Arş Duası Okuyan Tüm Müminlerin Ahiret Hayatında ve Dünya Hayatında Her İsteği Kabul Olur,

Cebrail (A.s) : Ya Muhammed Bu Dua’yı Ömrü Boyunca Bir Kere Bile okuyan Olursa, Cenab-ı Allah O Kulunu Kıyamet Gününde Çok Parlak Kılar ve Kıyamet Günü O Kişiyi Diğer İnsanlar Melek Veya Peygamber Zannederler,
Senin ve Benim Aracılığımla Kabrini Azapsız, Sızısız Bir Şekilde Cennet’e Girmesi İçin Uğraşırız,

Sırat Köprüsünden Hiç Afallamadan Şimşek Misali Geçiş Yapar,

Bu Dua’yı Dünyada Okuyan Müslümanların Günahları Her ne Kadar olursa Olsun, Onun Hanesine 1000 Umre Sevabı Yazılır,

Korkuları Olan Kişilere Allahü Teala Korkmaması İçin Onu Emin Kılar, Susamış Kimselerin Cenab-ı Allah Susuzluğunu Alır,

Bu Dua Sayesinde Aç İnsan Doyurulur, Hasta Üzerinde Etkisi Çok Büyüktür Hastaya okunursa Şifa Bulur,

Borçlu Olan Kardeşlerimiz Kısa Sürede Borcunu öder ve Kurtulur, (Allahü Teala Onu Kimseye Muhtaç Bırakmaz)

Ahiret İçin Okunursa Allahü Teala onu Amellerine Ulaştırır,

Bu Dua’yı Okuyan Kimseleri Allah (C.C) Tüm Mahlukatlardan ve 3 Harflilerden Gelecek Tehlikelere Karşı Korur,

Hayatı Boyunca Gözü Bereket Görür, Melekler Ona İstiğfar Eder,

Hastalıklarla Boğuşan İnsanlar Dua’yı Üzerlerinde Taşırsa Şifa Bulur,

Her Kim Bu Dua’yı Sürekli Okursa Hz.Muhammed (S.a.v)’i Rüyasında Görür.

Almighty Allah (C. C.) patients with Valentine Messenger Prophet Muhammad (S.a.v) was narrated by,

First, we Specifying the Current Large Benefits Yes: Which Muslim, Ihlas * NASA * ​​Felak * Fatiha and the infidels of the time the third Keren Read After you read the Kenzül Res Prayer Allahu Teal O servant of all Shariah from, Malicious from, Protect from all diseases and servant Instead it Brings requests.

Which of our Muslim brother and if this prayer beside Move Puts Sleeping Bag of Gold Almighty Allah for her stolen goods and Diminishing Everything Back Data,

Extinguish the fire burning Kenzül Res prayer, Flowing Water Stop,

2 Rekata praying Surah Ikhlas in all Rekata, Hereafter read the Fatiha prayer of all believers and Kenzül Res Life and the World Life Happens Every Request for Admission,

Gabriel (reverence): O Muhammad this matter Lifecycle Prayer Times Even a reading, he servants of Almighty Allah on the day of Resurrection and Judgment Day Hair Gloss O People of other people think they are prophets or angels,
Kabri the Azapsız you and through me, Sızısız strive for Entering Paradise a figure,

No consternation from the Sirat Bridge Jump Lightning Misali is,

Read this prayer sins of Muslims in the world, no matter how far, 1,000 households Umrah his good deed is written,

Horror With the Almighty Allahu sure her hair is not afraid to People, thirsty thirst of one of the Al-Mighty Allah,

Through this prayer Open Human quenched, Patient Impact on Very Large is read if the patient find healing,

The borrower pays off the debt in a short time with our brothers and escape, (Allahu Teal him not Need Nobody Drop)

Read on for Achieving the Hereafter if Allahu Teal for her deeds,

Read this prayer of God that no one (C. C.) of all Creature and 3 Protect Against Future of Harfliler danger,

Life Along the eye can see, Abundance, Angels him to repentance Eder

If you move in the People Struggle to Find Healing Prayer Over the disease,

If Muhammad who read this prayer every continuous (S.a.v) i see in dreams.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.1 and up

...more ...less