Üç Aylar ve Faziletleri
Türk Sancaktar 1071
1.3 Varies with device
Yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun ki, yeni bir rahmet iklimi olan mübarek üç aylara kavuşmuş bulunuyoruz.
Bu aylar, imanımızdan gelen bir heyecanla ibadet hayatımızın daha canlı tutulduğu rahmeti bol, bereketli bir mevsimdir.
Recep ayında, Regaip ve Mi’râc; Şaban ayında Berat; Ramazan ayında ise Kadir Gecesi gibi dört ayrı gece bulunmaktadır. Bu geceler, üç ayların manevî atmosferinin bereketli ve hikmetli yıldızları gibidir. Bu geceler halkın din algısında kutsal sayılan gecelerdir. Bu gecelere halk arasında kandil geceleri de denir. Kandil anlayışı Peygamber Efendimizin uygulamasında yoktur. Hicri üçüncü asırda genelde tasavvufi çevreler tarafından kutlanmaya başlanmıştır. Osmanlı da ise ilk kez 2. Selim zamanından itibaren minarelerde kandillerin yakılmaya başlanması ile beraber Kandil olarak anılmaya başlanmış ve bu çerçevede görkemli törenlerle kutlanmaya başlanmıştır.
Bu aylar, dua ve yakarışların Allah’a (cc) arz edilmesi, pişmanlık gözyaşlarıyla günahların yıkanması, yapılan ibadet ve taatlere verilen sevabın katlanması bakımından kaçırılmayacak bir fırsattır.
Bu günlerde nefisler hesaba çekilmeli, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Yüce Allah’ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir.
Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.

Almighty Allah be forever thankful that a new climate of mercy we have met the blessed three months.
These months, more abundant mercy that kept alive the worship life of our excitement comes from our faith, it is a fertile season.
Recep months, Regaip and Ascension; Sha'ban in the Charter; In the month of Ramadan as there are four separate Qadr night. This night is like fertile and profound spiritual atmosphere of the star of three months. This holy night, night after night in the public's perception of religion. between the people tonight called for holy nights. Kandil understanding of the Prophet of the Lord is not in practice. Usually in the third Hijri century it began to be celebrated by the mystical circles. 2 for the first time since the time of the Ottoman Selim with burning oil lamps began to be known as the minaret began to Kandil and began to be celebrated with grand ceremonies in this context.
These months, of prayer and supplication to Allah (SWT) to supply the washing of sins with tears of repentance, is an opportunity not to be missed done in terms of worship and obedience given to the fold reward.
 These days should be drawn to the exquisite account, where our life is our main capital and how it should be revised as they are consumed, deed book us what is written, doomsday single Judge Almighty Allah's court will be established (cc) about us should be considered that given how the rules.
We feel more months to pray and hope that we will not accept our repentance for months.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less