Eniro på Sjön - Gratis sjökort
Eniro
Varies with device Varies with device
Eniro på sjön har hyllats av tidningen På Kryss, vunnit pris som årets nyttotjänst (Guldmobilen) och beskrivits som ”den i särklass billigaste navigationsappen” och ett ”fantastiskt komplement”.

Nu är det dags att ta Eniro på sjön till nästa nivå – med hjälp av AIS! I nya betal-versionen 3.0 har Eniro på sjön utrustats med AIS (Automatic Identification System) som gör det möjligt att i realtid identifiera och följa andra fartyg. Vi har samtidigt passat på att uppdatera hela designen för appen.

Med Eniro på sjön kan du sedan tidigare söka efter allt såsom gästhamnar, naturhamnar, sjömackar och sjökrogar. Du får självklart även gratis sjökort via Sjöfartsverket och med Eniros sök integrerat i appen kan du även söka efter flytvästar och andra tillbehör.

Eniro på sjöns gratis-version innehåller:

- Gratis sjökort
- Svenska och norska sjökort
- GPS-position på sjökort, kurspil, karta i färd- och nordriktning, och satellitbilder
- Eniros söktjänst är integrerad. Sök lokalt efter närmaste gästhamnar, naturhamnar, sjömack, varv, övernattningsställe, restaurang
- "Man overboard"-funktion som sparar all nödvändig information på en och samma skärmbild i din kamerarulle som nödnummer, koordinater, kartbild på nuvarande GPS-position, VHF-kanal samt klockslag
- Appen stöder både din mobil och din surfplatta

Appen kan också uppgraderas för en engångssumma och du får då ytterligare funktionalitet för att lättare kunna planera din tur på sjön.

I PRO-versionen ingår:

- AIS (Automatic Identification System) med helikopterperspektiv (se fartyg över hela Sverige)
- Möjligheten att med AIS hålla koll på fartygs identitet och status samt fakta om storlek, typ av last och destination
- Möjlighet att spara delar av kartan offfline så att du slipper vara uppkopplad
- Möjlighet att lägga upp rutter med waypoints samt spara dina favoritrutter
- Kurs
- Fart över grund
- Med endast ett köp får du Eniro på sjön både till din mobil och din surfplatta (Under föutsättning att din surfplatta använder Android)

Eniro på sjön är ett utmärkt planeringsverktyg inför båtresan och ska ses som ett komplement till befintlig navigationsutrustning. Eller för att citera tidningen På Kryss (nr 5 2015) ”gratis-app som bör finnas i din surfplatta eller smarttelefon även om du har en annan app”.

Tips! Stäng av GPS:en när du är klar, annars kommer den dra mycket batteri.

Eniro on the lake has been praised by the magazine Kryss, won the prize as the new disservice (Gold Mobile) and described as "by far the cheapest navigationsappen" and a "fantastic addition".

Now is the time to take Eniro on the lake to the next level - with the help of AIS! The new pay-version 3.0, Eniro on the lake equipped with AIS (Automatic Identification System), which enables the real-time detect and track other vessels. We have also taken the opportunity to update the entire design of the app.

With Eniro on the lake, you can already search for all, such as marinas, natural harbors, sjömackar and island restaurants. You will naturally also free charts through the Maritime Administration and with Eniro's search integrated into the app, you can also search for life jackets and other accessories.

Eniro on the lake's free version includes:

- Free Charts
- Swedish and Norwegian charts
- GPS position on the charts, course pointer, map of the roadmap and the north direction, and satellite images
- Eniro finder is integral. Search locally for the nearest marinas, natural harbors, marine service station, shipyard, situated, restaurant
- "Man overboard" function that saves all necessary information on a single screen in your camera roll as emergency numbers, coordinates, map on the current GPS position, VHF channel and time
- The app supports both your mobile and your tablet

The app can also be upgraded to a one-time payment and you will receive additional functionality to make it easier to plan your trip on the lake.

The PRO version includes:

- AIS (Automatic Identification System) helicopter perspective (see ships over Sweden)
- The possibility of AIS keep track of the ship's identity and status, as well as facts about the size, type of cargo and destination
- Ability to save parts of the map offfline so you do not have to be online
- Ability to add routes with waypoints and save your favorite routes
- Course
- Speed ​​over ground
- With only one purchase, you Eniro on the lake both your mobile and your tablet (During föutsättning to your tablet using Android)

Eniro on the lake is an excellent planning tool for the boat trip and should be seen as a complement to existing navigational equipment. Or, to quote the newspaper Kryss (No. 5 2015) "free app that should be in your tablet or smart phone even if you have another app".

Tip! Turn off GPS when you're done, or it will draw a lot of battery.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less