Tàng Thư Viện
Tang Thu Vien
1.2.1 Varies with device
Tàng Thư Viện - TTV là ứng dụng đọc truyện Chính thức đầu tiên trên android được phát hành bởi website tangthuvien.vn.

Với khối lượng truyện đồ sộ và hàng ngàn thành viên làm nội dung, ứng dụng tang thu vien luôn đáp ứng đến độc giả những chương truyện mới nhất, nhanh nhất.

Tang thu vien là nơi tổng hợp các thể loại truyện, ebook về truyện ( truyện chữ ) :

+ Truyện Tiên hiệp
+ Truyện ngôn tình
+ Truyện Huyền huyễn
+ Truyện Đô thị
+ Truyện Linh dị
+ Truyện Kỳ huyễn
+ Truyện Võ hiệp
+ Truyện kiếm hiệp
+ Truyện Khoa huyễn
+ Truyện Trinh thám
+ Truyện ma
+ Truyện Lịch sử
+ Truyện Quân sự
+ Truyện Sáng tác
+ Truyện Du hí
+ Truyện Đồng nhân
+ Tiểu thuyết, nổi tiếng
+ Văn học nước ngoài
+ Văn học Việt Nam

Các chức năng chính của ứng dụng Tang Thu Vien:
+ Đọc 1000+ truyện dịch, truyện convert hoàn thành, truyện đang convert...được đăng tải nhanh nhất trên diễn đàn tangthuvien.vn
+ Tìm kiếm truyện nhanh chóng, chính xác
+ Giao diện đọc truyện thân thiện, cho phép độc giả chỉnh màu nền, màu chữ, font chữ, chế độ đọc lật trang hoặc cuộn dọc, chỉnh độ sáng tối...
+ Cho phép các độc giả bình luận, đàm đạo với nhau.
+ Cho phép các độc giả nhận xét đánh giá về truyện.
+ Lưu lại những truyện theo dõi
+ Lưu lại trạng thái các chương đã đọc
+ Thống kê các truyện được xem nhiều trong năm, trong tháng...
+ Thống kê các truyện mới ra.
+ Thông báo khi có chương mới, độc giả không cần phải vào canh chương hàng giờ...

Rất mong nhận được sự ủng hộ đóng góp ý kiến của bạn đọc để ứng dụng tàng thư viện ngày càng hoàn thiện hơn, mọi thông tin xin gửi về : contact.tangthuvien@gmail.com

Library Museum - TTV is an application first reading on android Officially released by the website tangthuvien.vn.

With the massive volume of books and thousands of members of the content and application of the Boost library readers always respond to new chapters, fastest.

Boost library is where synthetic genre, ebook about the story (stories letters):

Fairy Tale union +
+ Language love story
+ Story Huyen illusory
+ Urban Stories
+ Spirit horror story
+ United illusory Stories
+ Stories Vo half
+ Story swordplay
+ Animation Department illusory
+ Mystery Stories
Ghost Stories +
+ Stories History
+ Military Stories
+ Story Author
+ Animation Du theater
+ Co's Tale
+ Fiction, the famous
+ Foreign Literature
+ Literature Vietnam

The main functions of the Boost library application:
+ Read translated 1000+ stories, stories complete convert, convert ... stories are posted on the forum fastest tangthuvien.vn
+ Find stories quickly and accurately
+ Friendly reading interface, allowing readers to adjust the background color, text color, font, page flipping reading mode or vertical scrolling, brightness ...
+ Allows readers to comment, converse with each other.
+ Allows readers to comment on stories assessment.
+ Save stories tracking
+ Save state chapters Read
+ Statistics viewed stories of the year, in the month ...
+ Statistics the new series.
+ Notification when new chapters, readers do not need to watch shows hours ...

Look forward to the support comments from readers to museum library applications increasingly more complete, all information should be sent to: contact.tangthuvien@gmail.com

Content rating: Everyone 10+Fantasy Violence, Mild Blood

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less