Học Từ Vựng Tiếng Anh
PDCAndroidTeam
1.1 3.2mb

Dành cho những người muốn học từ vựng tiếng anh mà không có nhiều thời gian để luyện tập hàng ngày.
Ứng dụng cung cấp cho bạn rất nhiều từ vựng và mẫu câu tiếng anh
Được sử dụng như một tiện ích, bạn có thể tạo 1 khung chứa các từ vựng ra màn hình
Khi sử dụng điện thoại, bạn sẽ nhìn thấy các từ vựng được hiển thị trên màn hình giúp chúng tự
đi vào đầu bạn, sau nhiều lần xem bạn sẽ tự nhớ được những từ vựng đó
Mỗi 1 ngày ứng dụng sẽ tự động làm mới danh sách từ, bạn có thể cài đặt thời gian để hệ thống làm mới
danh sách từ vựng. Bạn cũng có thể chọn loại từ sẽ được hiển thị trong bảng
Đối với phiên bản Android 4.2 trở lên bạn có thể kéo danh sách từ vựng này ra màn hình khóa, mỗi lần mở
điện thoại bạn sẽ nhìn thấy danh sách từ vựng trên màn hình khóa

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.2 and up

...more ...less