Trảm Long: Đại Phong Thủy Sư
E-ThuVien
1.0 Varies with device
Trảm Long (Tập 1): Đại Phong Thủy Sư

Tác giả: Hồng Trần
Dịch giả: Nguyễn Tú Uyên
Công ty phát hành: Nhã Nam
Nhà xuất bản: Văn Học
Đánh máy: EbookVN-Project
Tạo ebook: E-ThuVien


Giới thiệu:

Từ lâu, phong thủy đã trở thành một học thuyết được nhiều người quan tâm và nghiên cứu. Đó không chỉ đơn thuần là tìm hiểu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến đời sống họa phúc của con người mà còn là một tập hợp những phương pháp chọn lựa nơi trú ngụ hoặc mai táng cát tường phú quý, phúc thọ bình yên. Vốn là truyền nhân chính tông của phái phong thủy Giang Tây và Thiên sư đạo, Hồng Trần đã đúc kết những hiểu biết và kinh nghiệm có được để viết nên Trảm Long - Đại phong thủy sư - một cuốn tiểu thuyết về phong thủy, mệnh lý vừa mang tính dẫn nhập lại vừa hấp dẫn, kì bí.

Đệ nhất kỳ thư về phong thủy trong thiên hạ, Long Quyết đã thất lạc cả nghìn năm trước, nay lại thấp thoáng ẩn hiện trong nhân gian.
Tầm long quyết, tìm khắp long mạch trong thiên hạ.
Ngự long quyết, vận dụng long khí, xoay trời chuyển đất.
Trảm long quyết, cắt đứt long mạch, triệt tiêu long khí.
Đầu mối duy nhất để tìm Long Quyết là Lục Kiều Kiều, cô gái xinh đẹp sinh sống ở Quảng Châu, chuyên nghề xem bói cho kỹ nữ. Dưới sự sắp đặt của Quốc sư thần bí, cô đã từ bỏ cuộc sống thanh bình ẩn dật, cùng người tình ngoại quốc và chú nhóc đệ tử mới thu nhận bước lên con đường đào vong, giữ kín bí mật lớn của gia tộc.
Vậy nhưng, triều đình Đại Thanh đang lúc đối mặt nguy cơ diệt vong sẽ bỏ qua cuốn sách này chăng? Các cao thủ phong thủy trong thiên hạ sẽ bỏ qua cuốn sách này chăng? Những kẻ manh tâm tranh bá giang sơn liệu có bỏ qua cuốn sách này chăng?
Một trận minh tranh ám đấu kịch liệt bắt đầu diễn ra, xoay quanh Lục Kiều Kiều và pho kỳ thư thần bí…


Đánh giá:

“Một cuốn tiểu thuyết về phong thủy và mệnh lý, được viết bởi truyền nhân chính tông của phái phong thủy Giang Tây và Thiên sư đạo. Vừa là phong thủy dẫn nhập, vừa là phiêu lưu kỳ bí. Còn gì tuyệt vời hơn thế." (Amazon.cn)


Về tác giả:

Hồng Trần, người Mỹ gốc Hoa, hiện đang sống tại New York, ông là một trong những thầy phong thủy hàng đầu Trung Quốc, là truyền nhân dòng chính của một gia tộc phong thủy cổ xưa, đồng thời là đệ tử thứ 65 của Đạo giáo tại Trung Quốc. Hồng Trần chuyên nghiên cứu về phong thủy địa lý, mệnh lý, phối hợp với công tác thiết kế và quy hoạch của các dự án lớn. Ông là cố vấn phong thủy cho FXDD, chi nhánh New York của ngân hàng HSBC, ngân hàng Abacus Federal Savings và nhiều cơ quan tài chính khác.
Đón đọc trọn bộ TRẢM LONG do Nhã Nam xuất bản:
1. Đại phong thủy sư
2. Tranh đoạt Long Quyết
3. Thái Bình loạn thế
4. Thiên địa phong thủy

Long brooch (Volume 1): The Feng Shui Master

Author: Hong Tran
Translator: Nguyen Tu Uyen
Issuers: Song of the South
Publisher: Literature
Typing: EbookVN-Project
Creating eBooks: E-thuvien


Introduction:

From long, feng shui has become a doctrine is a lot of interest and research. It is not merely to understand the influence of wind direction, direction of air, water circuit to life painter of the human being but also a set of methods chosen shelter or auspicious burial wealth, peaceful happy life. Capital is the tone of the sect's traditional feng shui and angel directed Jiangxi, Hong Chen has summarized the knowledge and experience gained to write brooch Long - University feng shui master - a novel about feng shui, par Management is both an introduction to and engaging, mysterious.

First letter of feng shui in any galaxy, Long Decision has lost thousands of years ago, now looming hidden in the human world.
Hearts decisions, looking around the circuit of the earth dragon.
Ichthyosaurs decision, using the breath, move heaven and earth rotation.
Decision dragon brooch, cut off circuit dragon, dragon eliminate gas.
The only clue to find Luc Long Decision Qiao Qiao, beautiful girl living in Guangzhou, specialized vocational skills fortunetelling for women. Under the arrangement the teacher of mysticism, she gave up a peaceful life in seclusion, with foreign lover and disciple new kid walked up the path obtained knife, keep the big secret of the clan.
Yet, Dai Qing dynasty are at risk of extinction faced will ignore this book reasonable? The feng shui players in the galaxy will ignore this book reasonable? The big guys compete promotion center Jiangshan ignore whether this book reasonable?
One game away from moisture fight fiercely intelligent starting place, revolves around Luc and cheese STYLE letter mystical period ...


Rating:

"A novel of feng shui and destiny, written by the tone of the tribe's traditional feng shui and angel directed Jiangxi. Just as an introduction to Feng Shui, is both mysterious adventure. What could be more wonderful. "(Amazon.cn)


About the author:

Hong Chen, Americans United, currently lives in New York, he is one of the leading feng shui master Chinese, heir of a mainstream feng shui ancient clan, and a disciple of the 65th Taoism in China. Hong Tran specializes in research on geographical feng shui, face justice and coordinate with the design and planning of large projects. He is a consultant feng shui for FXDD, New York branch of HSBC bank, Abacus Federal Savings Bank and many other financial agencies.
Welcome to read the full set of stations by Nha Nam Publishing LONG:
1. The Great feng shui master
2. Painting won the Long Decision
3.'s Pacific disorder
4. Thien local feng shui

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less