Mẹ, thơm một cái - Cửu Bả Đao
E-ThuVien
1.0 Varies with device
Mẹ, thơm một cái

Tác giả: Cửu Bả Đao
Dịch giả: Nguyễn Xuân Nhật
Công ty phát hành: Nhã Nam
Nhà xuất bản: Thời Đại

Đánh máy: EbookVN-Project
Tạo ebook: E-ThuVien


Giới thiệu:
“Anh nằm dư một tuần trong bụng mẹ, bởi không chịu rời khỏi mẹ.
Tôi nằm thiếu một tuần trong bụng mẹ, bởi muốn sớm nhìn thấy mẹ.
Thằng út nằm trong bụng mẹ không thiếu ngày nào bèn nhảy ra, bởi đã hẹn với mẹ.
Ba anh em, từ trong bụng mẹ, đã yêu thương mẹ theo cách của riêng mình.”
Không cần nhiều lời hoa mỹ, lòng yêu thương mẹ của Cửu Bả Đao đầy ắp những trang anh viết trong giai đoạn bên giường bệnh người mẹ. Tình cảm thiêng liêng đó vốn chẳng riêng ai, thật dễ lan truyền tới mỗi chúng ta, nên mỗi khi mở cuốn sách này ra, tim ta lại rung lên những nhịp xốn xang về mẹ.

Mother, a fragrant

Author: Nine Train
Translator: Nguyen Xuan Japan
Issuers: Song of the South
Publisher: The University

Typing: EbookVN-Project
Creating eBooks: E-thuvien


Introduction:
"He is a week in the womb balance, by not leaving her mother.
I located missing a week in the womb, by early wanted to see her.
Youngest boy in the womb does not lack jumps off day, by appointment with her.
Three brothers, from the womb, his mother had loved their own way. "
Do not need more rhetoric, loving mother of three directors Nine full of pages he wrote in his bedside stage mother. Emotional divine who own no capital, it's easy to spread to each of us, so every time you open this book, my heart vibrates to the rhythm of the mother flutter.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less