Seyyid Abdülkadir Geylani
Veysi Önder
1.0 Varies with device
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Kim Allah'ı, Resûlü'nü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hiç şüphe yok, galip gelecek olanlar, Allah'ın taraftarlarıdır. (MAİDE/56)

Bilesiniz ki, Allah'ın dostlarına korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de. (YUNUS/62)


Büyük Zat'ın hayatını ve vasiyetini anlamak ve anlatmak için....

İslam dünyasının ışığı,
Allah dostlarının Sultanı,
Muhyiddin,
Gavs-ül-a'zam,
Kutb-i Rabbani,
Sultan-ul-evliya,
Kutb-i a'zam
Büyük Zat
Kalpler dostu, tasavvufun büyük önderi Şeyh Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretlerinin hayatından bir parça olsun nasiplenebilmek umudu ile hazırlanmıştır. Allah'a ulaşmak, Allah ile dost olabilmek ve dahi dost kalabilmek yolunda Gavs-ül-a'zam'ın hayatı, öğütleri duaları ve vasiyeti ile küçük bir hatırlatıcı olması tek temennimizdir.
Umulurki Allah dostlarını dost ediniriz, Allah'a dost oluruz.
Ve nihayetinde umulur ki Allah'ın huzurunda bağışlanmışlardan oluruz

Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

Who is Allah, His Messenger and those who believe friendly (parent) edinirse, there is no doubt who are victorious, the party of Allah. (MAİDE/56)
 
Surely, there is no fear of God, his friends, and they grieve. (YUNUS/62)

 
Great Zat'ın life and the will to understand and to explain ....
 
The light of the Islamic world,
The Sultan of friends of God,
Muhyiddin,
Gavs-ul-Abu Hanifa,
Polar-i Rabbani,
Sultan-ul-saint,
Polar-i Abu Hanifa
 Great Zat
 Hearts-friendly, Sufism great leader Sheikh Abdul Qadir Gilani (ks) was prepared with the hope of nasiplenebilmek get a piece of the life of Grace. Access to God, Allah, and even become friendly with friendly way to stay Gavs-ul-Azam Abu Hanifa's life, prayers and counsels only wish that his will be a small reminder.
Umulurki friends of Allah, you get a friendly God, we can be friends.
And ultimately, that ye may be the presence of God would be bağışlanmışlardan

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less