ПДР України 2015
Rostyslav Belmeha
1.0.0 Varies with device
Правила Дорожнього Руху України , з усіма доповненнями.

Переваги
- відсутність реклами
- ілюстровані дорожні знаки;
- штрафи
- пошук
- швидкий доступ до основних пунктів

Включають:
1. Загальні положення
2. Обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів
3. Рух транспортних засобів із спеціальними сигналами
4. Обов'язки і права пішоходів
5. Обов'язки і права пасажирів
6. Вимоги до велосипедистів
7. Вимоги до осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин
8. Регулювання дорожнього руху
9. Попереджувальні сигнали
10. Початок руху та зміна його напрямку
11. Розташування транспортних засобів на дорозі
12. Швидкість руху
13. Дистанція, інтервал, зустрічний роз'їзд
14. Обгін
15. Зупинка і стоянка
16. Проїзд перехресть
17. Переваги маршрутних транспортних засобів
18. Проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів
19. Використання зовнішніх світлових приладів
20. Рух через залізничні переїзди
21. Перевезення пасажирів
22. Перевезення вантажу
23. Буксирування та експлуатація транспортних составів
24. Навчальна їзда
25. Рух транспортних засобів у колонах
26. Рух у житловій та пішохідній зоні
27. Рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів
28. Рух по гірських дорогах і на крутих спусках
29. Міжнародний рух
30. Номерні, розпізнавальні знаки, написи і позначенн
31. Технічний стан транспортних засобів та їх обладнання
32. Окремі питання організації дорожнього руху, що потребують узгодження з Державтоінспекцією
33. Дорожні знаки
34. Дорожня розмітка

SDA Ukraine, with all the additions.

Benefits
- Lack of advertising
- Illustrated road signs;
- Fines
- Search
- Quick access to the main points

Include:
 1. General
2. Duties and rights of drivers of motor vehicles
3. Movement of vehicles with special signals
4. Duties and rights of pedestrians
5. Duties and rights of passengers
6. Requirements for cyclists
7. Requirements for persons who direct carting and mushers animals
8. Traffic
9. Alarms
10. Starting up and change its direction
11. Location of vehicles on the road
12. The velocity
13. The distance, interval counter departure
14. Overtaking
15. Stopping and parking
16. Travel intersections
17. Benefits route vehicles
18. Travel pedestrian and vehicle stops
19. The use of external lights
20. Movement through railway crossings
21. Passenger
22. Shipping
23. Towing and operation of transport trains
24. Training rides
25. The movement of vehicles in the columns
26. Movement in residential and pedestrian zone
27. Driving on highways and roads for cars
28. Driving on mountain roads and steep slopes
29. International movement
30. Numbered, markings, signs and symbols
31. The technical condition of vehicles and equipment
32. Certain issues of traffic management, requiring coordination with the State
33. Road signs
34. Road markings

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less