Binh pháp Tôn Tử & 36 mưu kế
GoGu Soft
1.7 Varies with device
Tôn Tử binh pháp là sách chiến lược chiến thuật tiếng Hoa do Tôn Vũ soạn thảo vào năm 512 TCN đời Xuân Thu, không chỉ đặt nền móng cho binh học truyền thống, mà còn sáng tạo nên một hệ thống lý luận quân sự hoàn chỉnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Bởi vậy Binh pháp Tôn Tử được tôn xưng là Tuyệt tác binh thư hàng đầu của thế giới cổ đại. Không những rất được tôn vinh tại Trung Hoa mà kiệt tác này còn được hết mực ca ngợi ở nước Nhật Bản láng giềng. Đây được xem là một trong những binh thư kinh điển trong lịch sử quân sự thế giới.

Ứng dụng cung cấp cái nhìn sâu sắc về chiến thuật quân sự, binh pháp đánh trận của Tôn Tử, đồng thời có những điển cố điển tích gắn liền với 36 kế trong Binh Pháp Tôn Tử.

* Hoàn toàn miễn phí.
* Rất mong nhận được sự góp ý để ứng dụng ngày càng tốt hơn!

Sun Tzu's art of war tactics of Chinese strategy by Sun Tzu in 512 BC editor Xuan Thu life, not only laid the foundation for traditional war, but also created a system of complete military theory first in human history. Therefore, The Art of War was called the Great Author's top military manuals ancient world. Not only are being honored in China but this masterpiece also praised toner in neighboring Japan. This is considered one of the classics in the military world military history.

The application provides insight on military tactics, military strategies of Sun Tzu's battle, and there are classic 36 volume associated with design in The Art of War.

* All free.
* We hope to receive suggestions to better app!

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less