Văn Khấn Cúng Lễ 2017
Appboost Studio
1.7 Varies with device
Tổng hợp các bài văn khấn dùng trong các ngày lễ, tết, rằm, ngày mồng một, ngày giải hạn.

- Có chức năng tự động nhắc khi ngày lễ đến.

- Bao gồm văn khấn cổ truyền, các bài cúng lễ tết nguyên đán, giao thừa, cúng sao giải hạn, cúng tại chùa tại đình miếu, tang lễ, các ngày mùng một ngày rằm.

Và tổng hợp nhiều các bài văn khấn văn cúng khác như:
- Cúng giỗ gia tiên,
- Cúng thần linh tại gia, khấn ngoài trời.
- Khấn ông công ông táo, thần tài thổ địa.
- Cúng tại đình chùa,miếu, khấn đi chùa.
- Nguyên tắc và cách thức cúng lễ.
- Xem tử vi ngày lễ, tang lễ.
- Văn khấn nhập trạch.
- Văn khấn gia tiên.

Cập nhật các bài văn khấn tết Đinh Dậu 2017

Synthesis profession texts used in the holidays, full moon, the first day, the day the term.

- The function to automatically prompted when holidays come.

- Includes text traditional vows, the ritual post Lunar New Year, Eve, so the term worship, family worship at the temple in the temple, the funeral, the day of a full moon day.

And generating multiple cultural offerings profession texts such as:
- The same times of the ancestors,
- God worshiping house, outdoor profession.
- Mr Khan of his apple, breaking local god of wealth.
- Worshiping in temples, shrines, pagodas profession.
- Principles and how they worship.
- View horoscope holidays, funerals.
- Van profession scouts enter.
- First Van audience.

Update profession texts Tet Dinh Dau 2017

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less