Polski Słownik
TheFreeDictionary.com – Farlex
1.2.8 Varies with device
Bezpłatne Polski słownik i tezaurus plus zalogowany polskiego słownika. Zagraj wymowy dźwięku słów, zapisać nieograniczoną liczbę zakładek i użyj zaawansowanego wyszukiwania.

* 44,000+ polskie definicje.

* 42,000+ słów dostępnych w wolnym trybie offline polskiego słownika. Wymagane żadne dodatkowe pliki do pobrania!

* Zagraj wymowy audio słów.

* Zapisz nieograniczone zakładek.

* Zaawansowane opcje wyszukiwania.

* Używaj rodzimy wyszukiwanie głosowe, aby wyszukać słowa. (Z obsługiwanych urządzeń)

* Zobacz sugestie wyszukiwania podczas pisania.

* Zobacz Ostatnie wyszukiwania.

* Dostosuj rozmiar czcionki.

* Podziel się swoimi ulubionymi słowa za pośrednictwem portali społecznościowych, e-maile i wiadomości tekstowych.

* To nie jest wersja testowa. Możesz uzyskać dostęp do całej zawartości natychmiast i na zawsze!

Jak to robimy?

Farlex aplikacje zostały pobrane dziesiątki milionów razy na wielu platformach, z najlepszych ocen po setki tysięcy opinii. Pracujemy z najlepszymi wydawcami zebranie zaufanego zawartości w najbardziej wszechstronnych, autorytatywnych aplikacji słownika na rynku. Nasz flagowy aplikacja jest The Free Dictionary (TFD), obsługiwany przez TheFreeDictionary.com.

Free Polish dictionary and thesaurus plus logged Polish dictionary. Play audio pronunciation of words, save an unlimited number of bookmarks and use the advanced search.

* 44,000+ Polish definitions.

* 42,000+ words available in a free offline Polish dictionary. Require any additional downloads!

* Play audio pronunciations of words.

* Save unlimited bookmarks.

* Advanced search options.

* Use native voice search to look up words. (On supported devices)

* See search suggestions as you type.

* View Recent searches.

* Adjust font size.

* Share your favorite words via social networking sites, e-mails and text messages.

* This is not a trial version. You can get access to the entire contents immediately and forever!

How do we do it?

Farlex applications have been downloaded tens of millions of times on multiple platforms, with the best ratings after hundreds of thousands of opinions. We work with the best publishers collect trusted content in the most comprehensive, authoritative dictionary application on the market. Our flagship application is The Free Dictionary (TFD), supported by TheFreeDictionary.com.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less