Sahih-i Muslim Türkçe
Ferhat Erbil
3.0 Varies with device
* Kur'an-ı Kerîmden sonra en sahîh kabul edilen eserlerden biri...
* Zengin muhtevasıyla her seviyedeki okuyucunun istifade edebileceği bir eser...
SAHÎH-İ MÜSLİM gibi muteber bir eser günümüze kadar birçok âlim tarafından ele alınmış ve üzerine nice şerhler yazılmıştır.

Hadis ilminin usül ve kâidelerine riayet edilerek, yanlış algıların önüne geçen izah ve hükümleri ihtiva eden eser, 'sened zinciri'ndeki ravîlerin isim ve künyelerine 317 sayfalık teferruatlı dipnotlarla birlikte yer vermiş. Ayrıca konu edilen bahisleriyle ilgili Âyet ve Sûre numaraları da metin içinde belirtilmiş. Allah Resulü'ne sallallâhu aleyhi ve sellem ait olan ifadelerin okurlar tarafından kolaylıkla ayırt edilebilmesi için Hadis-i Şerifler italik olarak yazılmış. Eserin dili yeterince sadeleştirilmiş olmasına rağmen sayfalar içerisinde zaman zaman karşılaşılan eski Türkçe kelimelerin açıklamaları da dipnot olarak sayfa altlarında belirtilmiş. 4 ciltlik eserin son cildinde yer alan kitap ve kelime indeksleri de eseri okuyanların istifadesini biraz daha kolaylaştırmış.

Hz. Îsa (a.s)'nın yeryüzüne inip inmeyeceğini, Müslüman bir kişi ya da topluluğa kafir demenin ne tür vahim sonuçlara sebep olacağını, Cehennem'deki en hafif azabın nasıl olduğunu, Peygamber Efendimiz'in, sallallâhu aleyhi ve sellem, ahirete sakladığı istek ve arzusunun ne olduğunu, Cehennem'den en son çıkacak kişinin kim olduğunu, Deccâl'in kim olduğunu, ne zaman ortaya çıkacağını, neler yapacağını, şeytanın ezan sesinden neden kaçtığını, Müslüman'ın musibetlere karşı bakış açısının nasıl olması gerektiğini, intihar eden kişinin cenaze namazının kılınıp kılınmayacağını, kıyamet gününde insanlar arasında ilk görülecek davanın ne olduğunu merak edenler ve güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyecek konularla ilgili Efendiler Efendisi'nin, sallallâhu aleyhi ve sellem, beyan ve tavsiyelerini öğrenmeyi arzulayanlar için eser paha biçilmez bir değere sahip.

* Quran Koran is considered the most authentic after one of the works ...
* Rich content will be able to benefit readers of all levels with a work ...
Sahih Muslim as a credible discussed by many scholars to present works and commentaries have been written on nice.

Of Hadith in full compliance with the procedures and al-Qaeda, passing in front of the wrong perception of works illustrated and containing provisions, 'sanad chain of narrators in the name and to the 317-page catalog has incorporated with sophisticated notes. In addition, issues concerning the revelations and the Horn bet on numbers mentioned in the text. Be upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi reads the statements to be easily distinguished by the hadith in italics. Although the language of work simplified enough pages occasionally encountered in descriptions of old Turkish word sub-pages as specified in the notes. Four-volume work on the final volume of the book and read the words of those who work index also has the benefit somewhat easier.

Hz. Jesus (pbuh) 's descended to earth and stroke that a Muslim person or community camphor saying what kind grave consequences might be leading to hell, the lightest punishment is how, Prophet Muhammad, sallallahu alayhi peace be upon him in the Hereafter, which stores the wishes and desires what that, hell most recent will be the person who is the Dajjal who you are, what time will emerge, what to do, the devil's call to prayer sounds result from the few that Muslims plagues against the point of view should be like committing suicide of the person the funeral prayer made righteous made whether Day of Resurrection, among the people shown first case is what those who are curious or timeliness of any time lost will not be issues lords of the Lord, sallallahu alayhi peace be upon him, declarations and recommendations of learning for those who prefer work invaluable have a value.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less