Tefsiru'l Munir
Ferhat Erbil
4.0 Varies with device
Prof. Dr. Vehbe Zuhayli


Tefsîrü'l-Münîr, en son yazılan ve en kapsamlı tefsirdir. Her cildinde iki cüzün tefsiri bulunmakta olup bu özellik sadece bu tefsire aittir. Bu, eserden yararlanılmasını kolaylaştırması açısından son derece önemli bir yeniliktir.Tefsir günümüz insana hitap eden bir üslûpla kaleme alınmıştır. Âyetler ilk önce konu başlığı verilerek bölümlere ayrılmış, ardından i'rab'ı, daha sonra sırasıyla araştırmacılar için son derece önemli olan belâgatı yapılmıştır. Kelime ve İbarelerin anlamı verilmiş, sonra sırasıyla âyetler arası ilişki, var ise nüzul sebebi, âyetlerin geniş bir şekilde tefsiri verilmiştir. Sonunda da maddeler halinde âyetlerden çıkan hüküm ve hikmetler sıralanmıştır. Tefsirde kullanılan bütün hadislerin ve rivâyetlerin sıhhat ve zayıflık dereceleri belirtilmiştir. Kur'ân'dan çıkan gündelik hayata yönelik bütün fıkhî hükümler teferruatlı bir şekilde ve fıkıh mezheplerinin görüşleri çerçevesinde ele alınmıştır. Müfessirin aynı zamanda bir fıkıhçı olması, bu tefsiri diğer tefsirlerden ayıran bir başka özelliktir. Müfessir Taberî, İbni Kesir, Kurtubî, Râzî, Menar, Zemahşerî gibi güvenilir tefsirlerden alıntılar yapmıştır. Bu yönüyle hem rivâyet hem dirâyet tefsiridir.

Çevirmenler :
Dr. Ahmet Efe, Beşir Eryarsoy, Hamdi Arslan, Dr. Halil İbrahim Kutlay, Nurettin Yıldız.

Prof. Dr. Wahba Zuhayli


Tafsir al-Munir, a commentary on the latest and most comprehensive post. Each skin is two complimentary part of this feature is only available in the interpretation belongs to this tafsir. This is extremely important in terms of facilitating the enjoyment of works of art that appeal to people today üslûpla yeniliktir.Tefsir were written. Verses divided into sections by giving the topic first, then i'rab'ı, then the eloquence, respectively, were extremely important for the researchers. Given to the meaning of words and phrases, and then the relationship between the verses, respectively, if there is reason for revelation, the revelation is given a broad interpretation of the way. And wisdom to the end of the verses listed in the ingredients. Used in the tafsir of the hadith and accounts for all degrees of health and weakness indicated. That the Qur'an is a sophisticated way of everyday life, and for the provisions of all the juridical framework of fiqh opinions of denominations have been discussed. At the same time be a fıkıhçı exegetes, this is another feature that separates the interpretation of the other commentaries. Commentators Tabari, Ibn Kathir, al-Qurtubi, Razi, menarche, reliable commentaries such as Zamakhshari has excerpts. In this respect, both the narration and commentary acumen.

Translators:
Dr. Ahmet Efe Eryarsoy Bashir, Arslan Hamdi, dr. Kutlay Abraham, Nurettin Stars.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less