VO op weg naar 2050
Geen Blad voor de Mond BV
1.0 Varies with device
Met ‘Voortgezet onderwijs op weg naar 2050’ kijken we nauwgezet naar de visie en ontwikkelingen die op de route liggen van het VO richting het jaartal 2050. Kopstukken en experts uit de onderwijssector zoals VO-content, Microsoft, Kennisnet, LOOK, ministerie OCW, ThiemeMeulenhoff, Onderwijsraad en AgentschapNL plaatsen een stip aan de horizon en schetsen daarmee een toekomstperspectief over duurzaamheid, schoolorganisatie, onderwijskwaliteit, professionalisering, digitalisering, ICT, soft- en hardware, content en datastromen. Het magazine is gericht aan bestuurders, schoolleiders, coördinatoren en docenten van alle scholen uit Nederland van het voortgezet onderwijs.

With 'Secondary education towards 2050, we look closely at the vision and developments along the route of the VO towards the year 2050. Leaders and experts from the education sector as VO-content, Microsoft, Kennisnet, LOOK, Ministry Education, ThiemeMeulenhoff, Education and AgentschapNL placing a dot on the horizon and sketches thus a perspective on sustainability, school organization, education, professional development, digitization, IT, soft - and hardware, content, and data streams. The magazine is aimed at administrators, principals, coordinators and teachers from all schools of secondary education in the Netherlands.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less