Thập Đại Tùng Thư
GonKuApp
1 Varies with device
Cuốn sách là câu chuyện về cuộc đời của 10 Người đàn bà làm chấn động thế giới

(Cléopatre, Võ Tắc Thiên, Isabella I, Elizabeth I, Catherine II, Diệp Hách Na La Thi hay Từ Hy Thái Hậu, Clar Chilteking, Marie Curie, Indira Gandhi, Margaret Thatcher)

The book is the story of the life of 10 Woman shocked the world

(Cleopatre, Wu Zetian, Isabella I, Elizabeth I, Catherine II, Na La Thi Diep Overbearing or Dowager Cixi, Clar Chilteking, Marie Curie, Indira Gandhi, Margaret Thatcher)

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less