Vaklunch
Vaklunch
1.2 Varies with device
Op vaklunch.nl schrijven wij iedere week over een onderwerp uit onze praktijk. Het zijn onderwerpen waarover wij ons verbazen, waarover wij ons opwinden en waarvan wij vinden dat de advocatuur daar iets mee moet of van op de hoogte moet zijn. In onze praktijk hebben wij met name te maken met het fiscale (boete)recht en financiële fraude zaken, die ook wel bekend staan als FIOD-zaken. Wij schrijven daarom met name over onderwerpen die raakvlak hebben met deze praktijk. De strafvorderlijke spelregels – die zowel in commune als in bijzondere (FIOD) strafzaken gelden – leveren veel stof op voor discussie en het recht is constant in beweging. Een goede kennis van de ontwikkelingen in het (straf)recht is van belang om een cliënt zo goed mogelijk te kunnen adviseren. Kennis van het strafrecht is in FIOD zaken echter veelal niet genoeg. De ontwikkelingen in het fiscale (boete)recht staan immers ook niet stil. Daarom is het van belang om constant een verbinding te blijven leggen tussen beide rechtsgebieden. Ook strategisch gezien is op dit gebied nog veel terrein te winnen. Daarom vragen wij op onze site ook aandacht voor het fiscale (boete)recht.

On vaklunch.nl we write every week on a topic from our practice. These are subjects of our wonder, which we excite us and that we believe that the legal profession should be something with that or should be aware. In our practice we have to do with the particular tax (penalty) legal and financial fraud cases, which are also known as FIOD- affairs. We write by focusing on issues that interface with this practice. The criminal law rules - both in commune and in particular (FIOD) apply criminal matters - deliver much dust for discussion and the right is in constant motion. A good knowledge of the developments in the (criminal) law is important for a client to the best possible advice. Knowledge of criminal law in matters FIOD however often not enough. Developments in tax (penalty) right after all, do not stand still. Therefore, it is important to constantly continue to set a connection between the two jurisdictions. Also seen strategically in this area to gain much ground. Therefore we ask on our site also paid to the tax (penalty) law.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less