May Katanungan?
GotQuestions.org
3.7.7 Varies with device
Ang aplikasyong ito ay may mahigit na 800 na mga sagot sa mga katanungang malimit na itinatanong tungkol sa Bibliya na aming isinaayos ayon sa paksa. Maaari mong markahan ang iyong mga paboritong artikulo para sa mas madaling paghahanap sa hinaharap. Mayroon din itong kakayahan na i-download ng madali ang mga bagong gawang artikulo at binibigyan ka ng pagpipilian na magpadala ng katanungan kung sakaling hindi mo makita ang sagot sa mga artikulong mababasa sa aplikasyong ito.

This application has more than 800 answers to frequently asked questions about the Bible that we arranged by subject. You can mark your favorite articles for easier search in the future. It also has the ability to easily download new articles acts and gives you the option to send questions in case you can not find the answer to the articles in this application.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less