Tam quốc luận anh hùng
ZenniGroup
0.0.3 Varies with device
Tam Quốc Chí là nơi dành cho các fan của thế giới Tam quốc.
Nơi đàm đạo, thảo luận, học hỏi cái tinh hoa trí tuệ, của cái dũng, cái mưu của những anh hùng tam quốc.
Lịch sử không có đúng hay sai. Chỉ tồn tại một thứ duy nhất đó là sự thật.

Tam Quốc Chí là tác phẩm được chúng tôi biên soạn, tổng kết, phân tích từ hai tác phẩm :

- < Tam Quốc Chí>: là một sử liệu chính thức và có căn cứ về thời đại Tam Quốc của Trung Quốc từ năm 189 đến năm 280, do Trần Thọ biên soạn vào thế kỉ thứ 3, có tính sát thực với lịch sử nhất.

-Tam quốc diễn nghĩa: là một tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc với khoảng 120 chương hồi, theo phương pháp bảy thực ba hư.
- Nơi các nhận vật : Lưu Bị, Tào Tháo, Gia Cát Lượng, Quan Vỹ, Lữ Bố, Trương Phi... và hàng ngàn tướng tài thời tam quốc khác được miêu tả một cách sát với lịch sử nhất.

Three Kingdoms is a place for fans of the Three Kingdoms world.
Where conversation, discussing, learning the intellectual elite, of the courage, the pursuit of the Three Kingdoms heroes.
History is no right or wrong. Exists only one thing that is true.

Three Kingdoms is our work is compiled, summarized, analyzed from two works:

- : is a formal and historical bases of the Three Kingdoms era of China from the year 189 to the year 280, by Tran Tho compiled in the 3rd century, taking into account the history realistic Best.
 
Triangular Kingdoms: is a Chinese historical novel by Luo Guanzhong wrote in the 14th century after the turbulent period of the Three Kingdoms with about 120 chapters, according to the method carried three damaged seven.
- Place the characters: Liu Bei, Cao Cao, Zhuge Liang, Guan Wei, Lu Bu, Zhang Fei ... and thousands of other generals Three Kingdoms period depicted a historical look at the most.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less