Bách khoa thư lịch sử thế giới
Vinapo Inc.
1.0.1 Varies with device
Cách trình bày và những tranh ảnh minh họa, chú thích rõ ràng đã làm cho người đọc có nhiều cảm xúc, ngạc nhiên về những điều đã xảy ra trong lịch sử loài người, sự kính nể đối với những thành quả con người đã đạt được và cả những con người làm nên lịch sử.

Với những giá trị như vậy, có thể coi Bách khoa thư lịch sử Kingfisher là một cuốn sách tham khảo giúp bổ sung đáng kể kiến thức về quá khứ cho người đọc và kích thích họ khám phá sâu hơn nữa về đời sống của tổ tiên.

Presentation and pictorial, annotated made clear to the reader with much emotion, surprised about what has happened in human history, the respect for human accomplishments achieved and all those who made history.

With such values, can be considered Kingfisher History Encyclopedia is a reference book to help supplement considerable knowledge of the past for the reader and stimulate them to explore more deeply the lives of our ancestors .

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less