La Guia de Vins de Catalunya
PQR Comunicación
1.4 Varies with device
Què trobaràs dins La Guia de Vins de Catalunya ? La base de dades online més extensa que existeix sobre vins catalans a l’actualitat.

CATALUNYA és terra de vins. Milers de referències. Centenars de cellers. 12 Denominacions d’Origen, vins de taula, vins de pagès… i segles i segles de viticultura i d’elaboració de vins.

Amb La Guia de Vins de Catalunya pots descobrir tot el que t’ofereix cadascuna d’aquestes denominacions: conèixer la fitxa de cada vi que consultis; triar mitjançant diferents criteris de cerca el vi més adient; i finalment comprar-ho està –mai més ben dit- a l’abast de la teva mà.

Aquesta aplicació és la versió per smartphones de LA GUIA DE VINS DE CATALUNYA. L’equip que la porta cada any a terme tasta a cegues els vins de tots els cellers catalans que vulguin presentar els seus vins al tast, que cada any són en total entre 360 i 380. Cada any des de fa sis s’ha publicat un recull que conté una mitjana de 1500 referències tastades i puntuades.

Una trajectòria que prestigia La Guia de Vins de Catalunya com una aplicació mòbil única, no només per la seva funcionalitat, sinó sobre tot per la qualitat i fiabilitat dels seus continguts.

What will you find inside the Wine Guide Catalonia? The most extensive online database that exists on Catalan wines today.

Catalonia is a land of wines. Thousands of references. Hundreds of wineries. 12 appellations of origin, table wines, wines farmer ... and centuries of viticulture and winemaking.

Guide to Wines of Catalonia can discover all denominations offered each make sheet check each wine; using different search criteria to choose the most suitable wine; and finally buy it -never better said- is within reach of your hand.

This application is the version for smartphones GUIDE TO THE WINES OF CATALONIA. The team that takes place each year in blind taste wines from all the wineries Catalan who want to present their wines in the tasting, which each year total between 360 and 380. Every year for six published a collection which contains an average of 1500 and scored tastades references.

A career that prestige to the Wine Guide of Catalonia as a unique mobile application, not only for its functionality, but above all the quality and reliability of its content.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less