Parikan Basa Jawa
gunkidev
Varies with device Varies with device
Parikan merupakan kata pantun (bahasa jawa krama) sering diterjemahkan ke dalam bahasa jawa ngoko menjadi pari. Artinya berbagai hal tentang pari. Parikan berarti sejajar dengan pantun, maka di dalamnya harus ada sampiran (ancang-ancang) bicara, dan isi (kandungan) makna berikutnya.
Yaiku unen-unen mawa paugeran telung warna yaiku :
• kadaden saka rong ukara kang dhapukake nganggo purwakanthi guru swara
• saben saukara kadadean saka rong gatra
• ukara kapisan mung minangka purwaka; dene isi utawa wose dumunung ing ukara kapindho.
Parikan juga sering digunakan dalam pentas seni yaitu gara-gara wayang kulit, dagelan kethoprak, kentrung, jathilan, dan sebagainya.

Parikan a word rhyme (Java language manners) often translated into the Java language ngoko be pari. It means many things about stingrays. Parikan means parallel to the poem, then it must exist sampiran (square off) talk, and content (content) following meanings.
Yaiku Unen-Unen mawa paugeran telung yaiku color:
• kadaden saka rong ukara kang teacher dhapukake nganggo purwakanthi swara
• Saben saukara kadadean saka rong gatra
• ukara kapisan mung minangka formerly; dene utawa contents wose dumunung ing ukara Kapindho.
Parikan also often used in the performing arts is because puppets, slapstick kethoprak, kentrung, jathilan, and so on.

Content rating: Everyone

Requires OS: Varies with device

...more ...less