Info Delen
Rijksoverheid
1.03 Varies with device
Deze app geeft spelregels voor het zorgvuldig vragen en geven van informatie bij signalen van kindermishandeling. De app richt zich op informatiedeling tussen hulp- en zorgverleners en medewerkers van AM(H)K, gezinsvoogdij en Raad voor de Kinderbescherming. Deze app is aanvullend op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

This app gives rules for careful questions and give information on signs of child abuse. The app focuses on information sharing between emergency and health care providers and staff of AM (H) K, family supervision and the Child Protection Board. This app is in addition to the reporting code domestic violence and child abuse.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less