İşte Tevhid
Hak Yayınları
2.0 Varies with device
Uygulamamızı Beğenip Paylaşmayı Unutmayınız!!!

MUTLAKA OKUYUNUZ !!!

İŞTE TEVHİD
Ziyaeddin El-Kudsi
* * *

İşte Tevhid!.... İşte, Allah (c.c)’nün mükellef olarak isimlendirdiği her kişiyi bilmekle yükümlü tuttuğu ilahi hakikatler... Cennetin anahtarı olan “La ilahe illallah” kelimesine iman, manasını bilmek ve buna hakkıyla iman etmekle ortaya çıkar ve şirkten ve müşriklerden uzak kalmakla korunabilir. Bu sayılanları gerçekleştirebilmek ise tevhid-şirk sınırlarını tamamen vahiyden kaynaklanan bir yaklaşımla “sağlam delillere” dayanarak “bilmeyi” gerektirir.

İşte bu kitap, kişinin dünyası ve ahireti için son derece önemli olan bu büyük meseleyi, sade ve anlaşılır bir üslub, Kur’an ve sünnetten kaynaklanan sağlam delillerle güzel bir şekilde ortaya koyuyor.

Bu değerli eseri sadece okumuş olmak için değil; okutmak, ezberlemek-ezberletmek ve en önemlisi yaşamak ve yaşatmak için okuyan kimselere ne mutlu!...

Application Sharing our admiration Do not forget !!!

BE SURE TO READ !!!

THAT TEVHİD
Ziyaeddin al-Qudsi
* * *

Here Tawhid! .... Here, Allah (SWT) 'divine truths which obliges know each person to which they termed taxpayers ... Heaven's key is "La ilaha illa" believe in the word, know the meaning and appears to believe it right and the circus and maintained to stay away from the idolaters. This is considered to realize the limits of monotheism-polytheism approach entirely due to revelation "concrete evidence" based on "knowing" requires.

This book, people of the world and the Hereafter is extremely important for this big issue, plain and straightforward style, the Qur'an and reveals nicely with solid evidence from circumcision.

This valuable work is not just to be read; To read it, memorize memorize-and how happy reading for anyone to live, and most importantly to live! ...

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less