Hakmiyet Allahındır
Hak Yayınları
1.0 Varies with device
Uygulamamızı Beğenip Paylaşmayı Unutmayınız !!!

MUTLAKA OKUYUNUZ

HAKİMİYET ALLAH'INDIR

Ziyaeddin El-Kudsi
* * *
Ziyaeddin El-Kudsi’nin kaleme aldığı bu kitap; çağımızın en büyük fitnesi olan hakimiyetin Allah (c.c)’tan başkasına verilmesi meselesini gündeme getirmektedir.

Geçmiş dönemlerde “Hakimiyetin sadece Allah (c.c)’a ait olduğu” herkes tarafından tartışılmaksızın kabul edilmekte ve bu Tevhid akidesinin bir gereği olarak görülmekteydi. Fakat sonraki dönemlerde şeytan ve yandaşları bütün güç ve enerjilerini bu duru anlayışı bulanıklaştırmaya yönelttiler. Ortam ve şartlara göre gizli ve açık bu davalarını sürdürdüler. Sonunda kendi kanunları ile insanları idare etmek suretiyle daha önce imanın bir gereği olarak kabul edilen “hakimiyetin sadece Allah (c.c)’ya ait olması meselesini artık tartışma alanına soktular ve bu konuda anlayışları bulanıklaştırdılar.

İşte bu kitap; iman ile küfür arasındaki çatışmanın odak noktasını teşkil eden “yasama ve hüküm koyma” meselesini alimlerin görüşleri ve getirdikleri Kur’an ve sünnet delilleri çerçevesinde okuyucuya güzel bir üslupla sunmaktadır.

Bu değerli kitabı okumakta geç kalmayın. Hem kendiniz okuyun, hem çocuklarınıza, hem de başkalarına okutun.
Bu kitabın sizler için ne kadar büyük bir önemi olduğunu ancak okuyunca anlayabilirsiniz.
Okumadan karar vermeyin....

Application Sharing our admiration Do not forget !!!

BE SURE TO READ

GOD ACROSS Download

Ziyaeddin al-Qudsi
* * *
Ziyaeddin al-Qudsi's penned this book; God's sovereignty, which is the worst corruption of our age (C. C.) raises the issue of the definition given to someone else on the agenda.

In the past, "Sovereignty only God (C. C.) 'to which it belongs" tartışılmaksız is accepted by everyone and was seen as a requirement of this Monotheism creed. But the devil and his followers turned their attention in future periods to blur the understanding of this situation all the power and energy. They continued their secret and open the case according to the environment and conditions. Finally manipulate people with their own laws, by the adopted as a requirement of faith before "rule only God (C. C.) or they put the question to be of no more discussion area, and they blur the understanding of this issue.

This book; which forms the focal point of the conflict between faith and blasphemy "and put the legislative provisions" issues in the context of the Qur'an and Sunnah evidence and opinions of the scholars brought offers a nice style to the reader.

Do not be late to read this valuable book. Both look at yourself, and your children, as well as read the others.
What this book for you is so great, but you can understand the importance of reading.
 Do not decide without reading ....

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less