Nüsrət Kəsəmənli - Şeirləri
Hasanaga Mammadov
2.0.3 Varies with device
Nüsrət Kəsəmənlinin əziz xatirəsinə həsr olunur.
Applicationda Şairin seçilmiş 186 şeiri yer alır.

Bu kitab "Nüsrət Kəsəmənli.Gözlərimin qarası" (Bakı, Gənclik, 1975) və
"Nüsrət Kəsəmənli. Heyf o sevgiyə" (Bakı, Gənclik, 2000) nəşrləri əsasında
təkrar nəşrə hazırlanmışdır
Tərtib edəni: Rəhilə Kəsəmənli
(nusret kesemenli)
(c) 2015

Kəsəmənlinin is dedicated to the memory of Nusrat.
186 Application poem is the poet.

This book is a "black KəsəmənliGozlərimin Nusrat" (Baku, Youth, 1975), and
"Nusrat Kasamanli. It's a pity he is love" (Baku, Youth, 2000), based on publications
has been re-launched
Compilation him: Rachel Kasamanli
(Nusret Kasamanli)
(C) 2015

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less