İslam'ın Bakışı Altında Hamas
Hak Yayınları
1.0 Varies with device
Uygulamamızı Beğenip Paylaşmayı Unutmayınız!!!

İslam'ın Bakışı Altında Hamas Hareketi

Şeyh Prof. Dr. Ziyaeddin El-Kudsi

Her türlü ortaklardan münezzeh olan Allah-u Teala’ya hamdolsun. O ki bu evreni yarattı ve her şeyi bir düzen ve ölçüye göre var etti. Kulları üzerinde yaratma hakkına sahip olduğu gibi hüküm verme ve hükmüne teslimiyet gösterilme hakkına da sahip oldu ve bunu hak etti.
Bu sebeple evvelde de ahirde de hüküm O’nundur ve bütün işlerin sonu O’na döndürülecektir. Yeryüzünde sadece O’na ibadet için yaratılmış insanoğluna, O’nun hükmünde ortaklık istemesi yakışmaz. Zira hüküm vermek yalnızca O’nun hakkıdır ve sadece O’nun hükmüne tabi olunur, bu konuda ibadet ve itaat sadece ve sadece O’nadır. Bizler sadece O’na ibadet eder, O’nun hükümlerine tabi ve teslim oluruz. O’nun hükmünden başka hüküm koyucuları, adları ve sıfatları ne olursa olsun onları tanımayız ve reddederiz. O’na karşı işlediğimiz kusurlardan dolayı affını diler, merhametine sığınırız. Öyle ki O’nun saptırdığına hidayet edecek, hidayet ettiğini de saptıracak yoktur.
Bizler şehadet ederiz ki Allah-u Teala’dan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederiz ki Muhammed (s.a.s), O’nun kıyamete kadar baki kalacak en güzel ve üstün şeriatı getiren, tebliğ görevini hakkıyla yerine getiren son nebisi ve rasulüdür.

Dua ve selamın en güzeli ona, onun ehli beytine ve kıyamete kadar ona güzellikle uyanların üzerine olsun.
Yeryüzünde nice kavimler, nice topluluklar ve nice milletler gelip geçmiştir. Bunlardan hâkimiyet hakkını kayıtsız şartsız Allah (c.c)’a tanıyanlar olduğu gibi, bu hakkı kendilerinde gören ve böyle-ce Allah (c.c)’a ortaklık iddia edenler de olmuştur. Öyle ki bunlardan bazıları bunu açıkça sözleriyle ve fiilleriyle ortaya koymuş, bazıları ise sözleriyle Allah (c.c)’a bağlı olduklarını söylemekle birlikte amel ve inançlarıyla Allah (c.c)’a isyan etmişlerdir. Özellikle de beşer fikrinin ürünü olan sistemler bu özellikleriyle hep var olmuşlardır.

Application Sharing our admiration Do not forget !!!

Hamas Movement under the Perspective of Islam

Sheikh Prof. Dr. Ziyaeddin al-Qudsi

Who is unfettered from all kinds of common Praise be to Allah, the Almighty. He created this universe and everything that he had, according to a layout and size. As have the right to pass judgment on the servant and creation he was also entitled to show submission to the provision and he deserved it.
This is why he belongs in the provision before the end of all the work in the stables and to Him will be returned. Only human beings on earth were created to worship Him, unworthy wants partnership in His provision. Because only He has the right to rule and to Him only shall be subject to the provision of worship and obedience in this regard and only Him. We can only pray to Him, and we are subject to His judgment is delivered. One of the other provisions of legislators from the provision, regardless of the name and description attributes are and we reject them. We committed against her wishes to be relieved due to the defect, we take refuge in the Merciful. So much so that his guidance will mislead, deceive also that there is no salvation.
We are to bear witness that Allah, the Almighty, there is no deity worthy of worship other than. And again we bear witness that Muhammad (s.a.s), he's bringing the most beautiful and outstanding sharia will endure until the Day of Judgment, duly fulfill the notification duty is the last prophet, and Rasul.

Prayer and the most beautiful of greetings to him, up to his Ahl al-Bayt and get him on the Day of Judgment wake beauty.
Earth tribes nice, nice community, and many nations have passed. They dominated right from the unconditional God (C. C.) as a that are seeing this right for themselves and that God-ce (C. C.) claiming that a partnership has been said. So much so that it was clearly revealed in the words and actions of some of them, some of the words of God (C. C.) a deed by saying that they were connected with faith and with God (C. C.) a rebelled. In particular, this system is the product of five have been the idea that there are all these features.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less