கர்ப்பம் கால்குலேட்டர்
mor.ninja
203 Varies with device
ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கையில் கருத்தரித்த காலகட்டம்தான் மிக சந்தோஷமான காலம். கர்ப்ப காலத்தில் பெண்களின் உடல் ரீதியாகவும், மனரீதியாகவும் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. இந்த மாற்றங்கள் ஏற்படுவது உண்மைதான் என்றாலும், சிலர் அந்த மாற்றங்களைக் கண்டு திகைப்படைகிறார்கள்.

- கர்ப்பிணிகள் எடை அறிய
- கடைசியாக மாதவிடாய் காலம்
- கருவுற்றல் கால்குலேட்டர்
- ஓவுலேசன் கால்குலேட்டர்
- பிடல் எடை
- கர்ப்பம் அட்டவணை

Fertilization of a woman's life is the happiest time period. Pregnant women and the physically and mentally as changes occur. Although these changes do occur, some people find the changes tikaippataikirarkal.

- Know the weight of pregnant women
- Last Menstrual Period
- Fertility Calculator
- Ovulecan Calculator
- Fetal Weight
- Pregnancy Calendar

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less